Dat-2151-3/20 Przebudowa budynku administracyjnodydaktycznego przy ul. Zamojskiego 7 w Jeleniej Górze na żłobek

Numer przetargu: Dat-2151-3/20
Informacja opublikowana: 14.01.2022, 15:17
Data zakończenia przetargu: 28.09.2020, 13:23
Data rozstrzygnięcia przetargu: 28.09.2020, 13:23 (rozstrzygnięty)
Kontakt:
Podlega Ustawie

Ogłoszenie nr 589932-N-2020 z dnia 2020-09-28 r. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze: Przebudowa budynku administracyjnodydaktycznego przy ul. Zamojskiego 7 w Jeleniej Górze na żłobek  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Termin składania ofert: 26.10.2020 godz. 12:00

>>>1. Ogłoszenie<<<
>>>2. SIWZ + załączniki<<<
>>>3. ZAŁ NR 10 do SIWZ Tabela ceny ryczałtowej<<<
>>>4. ZAŁ NR 10A do SIWZ Wyposażenie meblowe<<<
>>>5. ZAŁ NR 10B do SIWZ wyposażenie ruchome<<<
>>> 6. Opis przedmiotu zamówienia<<
>>>7. Zmiana treści SIWZ <<<
>>>8. Zmiana ogłoszenia <<<
>>>9. Odpowiedzi na pytania<<<
>>>10.załącznik do pytań - ekspertyza<<<
>>>11. Odpowiedzi na pytania 2<<<
>>>12. załącznik do pytania 2<<<
>>>13. Informacja z sesji otwarcia ofert<<<

>>>14.Informacja o wyborze oferty<<< 

>>>15.Informacja o unieważnieniu postępowania<<<

Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 14.01.2022, 15:17
Dokument oglądany razy: 211