Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 14.09.2023, 13:27
z powodu: aktualizacja

KierunekDziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Studia I stopnia:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna_program studiów pierwszego stopnia_2019-2020.

Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna o profilu: event i kreowanie wizerunku.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna plan studiów stacjonarnych event i kreowanie wizerunku.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna semestralny plan studiów stacjonarnych event i kreowanie wizerunku obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Event i kreowanie wizerunku-Sylabusy

Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna o profilu: kreowanie wizerunku i reklama.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna plan studiów stacjonarnych kreowanie wizerunku i reklama.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna semestralny plan studiów kreowanie wizerunki i reklama obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Kreowanie wizerunku i reklama-Sylabusy

Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna o profilu: produkcja medialna z elementami dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna plan studiów stacjonarnych produkcja medialna z elementami dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna semestralny plan studiów stacjonarnych produkcja medialna z elementami dziennikarstw radiowo-telewizyjnego obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Produkcja medialna z elementami radiowo-tewizyjnego -Sylabusy

Opublikował: Kacper Kaniewski
Publikacja dnia: 22.02.2022, 09:27
Dokument oglądany razy: 1 336
Podpisał: Marcin Kwiatkowski
Dokument z dnia: 14.01.2022