Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

KierunekDziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Studia I stopnia:

2021-2022

Program studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - studia I stopnia

Załącznik do Programu Studiów - plan studiów dla modułu specjalnościowego "event i kreowanie wizerunku"

Załącznik do Programu Studiów - plan studiów dla modułu specjalnościowego "komunikacja w turystyce"

Załącznik do Programu Studiów - plan studiów dla modułu specjalnościowego "dziennikarstwo sportowe"

Załącznik do Programu Studiów - plan studiów dla modułu specjalnościowego "produkcja medialna z elementami dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego"

Załącznik do Programu Studiów - plan studiów dla modułu specjalnościowego "komunikacja wizerunkowa"

Załącznik do Programu Studiów - plan studiów dla modułu specjalnościowego "korespondent konfliktów zbrojnych i innych sytuacji kryzysowych"

Załącznik do Programu Studiów - plan studiów dla modułu specjalnościowego "public relations"

sylabusy


2019-2020

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna_program studiów pierwszego stopnia_2019-2020.


Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna o profilu: event i kreowanie wizerunku.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna plan studiów stacjonarnych event i kreowanie wizerunku.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna semestralny plan studiów stacjonarnych event i kreowanie wizerunku obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Event i kreowanie wizerunku-Sylabusy

Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna o profilu: kreowanie wizerunku i reklama.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna plan studiów stacjonarnych kreowanie wizerunku i reklama.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna semestralny plan studiów kreowanie wizerunki i reklama obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Kreowanie wizerunku i reklama-Sylabusy

Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna o profilu: produkcja medialna z elementami dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna plan studiów stacjonarnych produkcja medialna z elementami dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna semestralny plan studiów stacjonarnych produkcja medialna z elementami dziennikarstw radiowo-telewizyjnego obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Produkcja medialna z elementami radiowo-tewizyjnego -Sylabusy

Opublikował: Kacper Kaniewski
Publikacja dnia: 15.09.2023, 13:43
Dokument oglądany razy: 918
Podpisał: Marcin Kwiatkowski
Dokument z dnia: 14.01.2022