konkurs na stanowisko adiunkta (1 etat) w Katedrze Nauk Informatyczno-Technicznej Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych

Numer konkursu: nie podano
Informacja opublikowana: 19.07.2022, 08:10
Data zakończenia konkursu: 26.08.2022, 11:00
Data rozstrzygnięcia konkursu: 08.09.2022, 12:00 (rozstrzygnięty)
Kontakt:
Nie podlega Ustawie

REKTOR

Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych  w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (1 etat)

w Katedrze Nauk Informatyczno-Technicznej

Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych

 

DYSCYPLINA NAUKOWA: automatyka, elektronika i elektrotechnika

 

SŁOWA KLUCZOWE: elementy i układy elektroniczne, miernictwo techniczne i elektryczne, cyfrowa obróbka video

Warunki konkursu:

  1. posiadanie co najmniej tytułu doktora inżyniera w w/w dyscyplinie
  2. posiada co najmniej 6-letni staż pracy w szkolnictwie wyższym, polegającym na wykonywaniu obowiązków dydaktycznych
  3. doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym
  4. wskazanie Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym.

 

Wymagane dokumenty:

1.       CV

2.       Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

3.       Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym

4.       Dokumenty poświadczające doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym

5.       Oświadczenie, że KANS w Jeleniej Górze będzie lub nie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

 

Preferowani będą kandydaci deklarujący Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-506 Jelenia Góra

lub e-mail; dziekanatWNMiT@kans.pl

 

Termin składania ofert: 26.08.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 08.09.2022 r.

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Załączniki:
  1. wyniki konkursu.pdf (19.09.2022, 10:21) - pobrań: 56
Opublikował: Kacper Kaniewski
Publikacja dnia: 19.07.2022, 08:10
Dokument oglądany razy: 245