konkurs na stanowisko adiunkta w wymiarze 0,6 etatu w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych na kierunku Filologia

Numer konkursu: nie podano
Informacja opublikowana: 14.09.2022, 13:36
Data zakończenia konkursu: 13.10.2022, 10:00
Data rozstrzygnięcia konkursu: 14.10.2022, 10:00 (rozstrzygnięty)
Kontakt:
Nie podlega Ustawie

 

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych  w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs na stanowisko  adiunkta

w wymiarze  0,6 etatu

w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych

na kierunku Filologia

 

DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia, filologia

SŁOWA KLUCZOWE: ekonomia, biznes, marketing

Warunki konkursu:

a)      posiadanie stopnia doktora

b)      zainteresowania badawcze w zakresie ww. specjalności udokumentowane co najmniej 3. publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5. lat

c)       minimum 6-letni staż pracy w szkolnictwie wyższym

d)      doświadczenie dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć wykładowych  w zakresie ww. dyscyplin,

e)      udokumentowane działanie na rzecz popularyzowania dyscypliny naukowej,

f)       przynależność do organizacji naukowych

 

 

Wymagane dokumenty:

a)      kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora  lub kopia aktu nadania tytułu

b)      CV

c)       spis publikacji

d)      dokumenty potwierdzające  osiągnięcia dydaktyczne, zawodowe, lub naukowe

 

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-506 Jelenia Góra

lub e-mail: dziekanatWNHiS@kans.pl

 

Termin składania ofert: od 14 września 2022 2022 r. do 13 października  2022 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  14 października 2022 r.

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18,

58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 

Załączniki:
  1. wyniki konkursu.pdf (19.10.2022, 08:33) - pobrań: 18
Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 14.09.2022, 13:36
Dokument oglądany razy: 112