Konkurs na stanowisko asystenta w wymiarze niepełnego etatu (1osoba) w Katedrze Nauk Informatyczno - Technicznych (225 h) Informatyka w technice/gospodarce

Numer konkursu: nie podano
Informacja opublikowana: 17.01.2022, 08:31
Data zakończenia konkursu: 24.09.2020, 10:00
Data rozstrzygnięcia konkursu: 25.09.2020, 10:00 (rozstrzygnięty)
Kontakt:
Nie podlega Ustawie

REKTOR
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
w wymiarze niepełnego etatu (1osoba)
w Katedrze Nauk Informatyczno - Technicznych (225 h)


DYSCYPLINA NAUKOWA: Informatyka techniczna i telekomunikacja


SŁOWA KLUCZOWE: Informatyka w technice/gospodarce, Systemy komputerowego wspomagania projektowania, Jakość projektów informatycznych

Warunki konkursu na asystenta


1. posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
2. realizuje 60% wymiaru zajęć dydaktycznych na kierunku, na którym jest zatrudniony;
3. podnosi kompetencje naukowe.

Wymagane dokumenty:


1. kopia dyplomu nadania tytułu zawodowego magistra
2. CV
3. list intencyjny oraz podanie o zatrudnienie

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Przyrodniczo-Techniczny Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra
lub e-mail; dziekanatWPT@kpswjg.pl
Termin składania ofert: 24.09.2020
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25.09.2020r.


Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.
Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Państwową szkołę Wyższą w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wyniki

Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 17.01.2022, 08:31
Dokument oglądany razy: 181