konkurs na stanowisko asystenta w wymiarze pełnego etatu – 1 etat w Katedrze Nauk Medycznych Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych Kierunek Dietetyka

Numer konkursu: nie podano
Informacja opublikowana: 17.01.2022, 08:28
Data zakończenia konkursu: 07.10.2020, 10:00
Data rozstrzygnięcia konkursu: 08.10.2020, 10:00 (rozstrzygnięty)
Kontakt:
Nie podlega Ustawie

REKTOR
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
w wymiarze pełnego etatu – 1 etat
w Katedrze Nauk Medycznych Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych Kierunek Dietetyka


DYSCYPLINA NAUKOWA : nauki o zdrowiu, medycyna, technologia żywności i żywienia


SŁOWA KLUCZOWE : dietetyka kliniczna, dietetyka pediatryczna, żywienie człowieka, żywienie w chorobach neurologicznych, żywienie osób starszych, pracownia żywienia i dietetyki, dietoterapia chorób metabolicznych, podstawy poradnictwa dietetycznego.

Warunki konkursu:


1. posiadanie co najmniej tytułu magistra dietetyki lub pokrewnego (np. technologia żywności),
2. doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym zgodne z ww. specjalnością,
3. realizuje 60% wymiaru zajęć dydaktycznych na kierunku, na którym jest zatrudniony,
4. podnosi kompetencje naukowe.


Wymagane dokumenty:


1. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
2. CV,
3. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym zgodne z ww. specjalnością,
4. List intencyjny oraz podanie o zatrudnienie.


Preferowani będą kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.


Miejsce składania dokumentów: Wydział Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

lub e-mail; dziekanatWPT@kpswjg.pl


Termin składania ofert: od 08.09.2020 r. do 07.10.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 08.10.2020 r.


Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.
Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Państwową szkołę Wyższą w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

WYNIKI

Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 17.01.2022, 08:28
Dokument oglądany razy: 203