Konkurs na stanowisko instruktora w wymiarze pełnego etatu – 2 etaty w Katedrze Nauk Medycznych Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych Kierunek Pielęgniarstwo

Numer konkursu: nie podano
Informacja opublikowana: 17.01.2022, 08:30
Data zakończenia konkursu: 29.09.2020, 10:00
Data rozstrzygnięcia konkursu: 29.09.2020, 10:00 (rozstrzygnięty)
Kontakt:
Nie podlega Ustawie

 REKTOR
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ogłasza konkurs na stanowisko instruktora
w wymiarze pełnego etatu – 2 etaty
w Katedrze Nauk Medycznych
Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych
Kierunek Pielęgniarstwo

DYSCYPLINA NAUKOWA: medycyna

SŁOWA KLUCZOWE: Podstawy pielęgniarstwa, pielęgniarstwo specjalistyczne (pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne)

Warunki konkursu:
1 posiadanie tytułu zawodowy magistra,
2 posiada doświadczenie zawodowe w zakresie kształcenia kierunkowego

Wymagane dokumenty:
1 kopia dyplomu nadania stopnia naukowego magistra pielęgniarstwa
2 CV
3 list intencyjny oraz podanie o zatrudnienie


Preferowani będą kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra
lub e-mail; dziekanatWPT@kpswjg.pl

Termin składania ofert: od 29.08.2020 r. do 27.09.2020 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29.09.2020 r.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.


Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Państwową szkołę Wyższą w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wyniki

Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 17.01.2022, 08:30
Dokument oglądany razy: 178