konkurs na stanowisko młodszego adiunkta w wymiarze pełnego etatu w Katedrze Nauk Medycznych Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych Kierunek Pielęgniarstwo

Numer konkursu: nie podano
Informacja opublikowana: 17.01.2022, 08:26
Data zakończenia konkursu: 28.10.2020, 10:00
Data rozstrzygnięcia konkursu: 30.10.2020, 10:00 (rozstrzygnięty)
Kontakt:
Nie podlega Ustawie

 REKTOR
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ogłasza konkurs na stanowisko młodszego adiunkta
w wymiarze pełnego etatu
w Katedrze Nauk Medycznych
Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych
Kierunek Pielęgniarstwo

DYSCYPLINA NAUKOWA: medycyna

SŁOWA KLUCZOWE: Podstawy pielęgniarstwa, pielęgniarstwo specjalistyczne


Warunki konkursu:
1. posiadanie co najmniej tytułu doktora w w/w dyscyplinie
2. posiada 3 letni staż pracy w szkolnictwie wyższym polegającym na wykonywaniu obowiązków dydaktycznych
3. legitymuje się osiągnieciami dydaktycznymi, zawodowymi lub naukowymi

Wymagane dokumenty:
1. kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora
2. CV
3. spis publikacji z ostatnich 3 lata
4. list intencyjny oraz podanie o zatrudnienie

Preferowani będą kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.


Miejsce składania dokumentów:
Wydział Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra
lub e-mail; dziekanatWPT@kpswjg.pl
Termin składania ofert: 29.09.2020 r. do 28.10.2020 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.10.2020 r.


Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Państwową szkołę Wyższą w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wyniki

Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 17.01.2022, 08:26
Dokument oglądany razy: 192