Konkurs na stanowisko profesor uczelni w wymiarze pełnego etatu w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych

Numer konkursu: nie podano
Informacja opublikowana: 17.01.2022, 08:32
Data zakończenia konkursu: 27.10.2019, 10:00
Data rozstrzygnięcia konkursu: 28.10.2019, 10:00 (rozstrzygnięty)
Kontakt:
Nie podlega Ustawie

REKTOR
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ogłasza konkurs na stanowisko profesor uczelni
w wymiarze pełnego etatu
w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych


DYSCYPLINA NAUKOWA : ekonomia i finanse


SŁOWA KLUCZOWE : Ekonomia z ekonomiką mediów, podstawy marketingu, strategie w reklamie i PR, zarządzanie promocją, itp.


Warunki konkursu:
a) posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego / tytułu naukowego profesora
b) zainteresowania badawcze w zakresie ww. specjalności udokumentowane co najmniej 3. publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 3. lat
c) minimum 9-letni staż pracy w szkolnictwie wyższym
d) osiągnięcia dydaktyczne, zawodowe, lub naukowe


Wymagane dokumenty:
a) kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub kopia aktu nadania tytułu
b) CV
c) spis publikacji z ostatnich 3. lat
d) dokumenty potwierdzające osiągnięcia dydaktyczne, zawodowe, lub naukowe


Preferowani będą wyłącznie kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra
lub e-mail; dziekanatWNHiS@kpswjg.pl


Termin składania ofert: 27 września 2019 r. do 27 października 2019 r.


Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28 października 2019 r.


Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.
Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Państwową szkołę Wyższą w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

WYNIKI

Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 17.01.2022, 08:32
Dokument oglądany razy: 209