konkurs na stanowisko Wykładowcy (2 etaty) w Katedrze Nauk o Kulturze Fizycznej i Zdrowiu Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych

Numer konkursu: nie podano
Informacja opublikowana: 18.07.2022, 08:46
Data zakończenia konkursu: 26.08.2022, 10:00
Data rozstrzygnięcia konkursu: 08.09.2022, 12:00 (rozstrzygnięty)
Kontakt:
Nie podlega Ustawie

REKTOR

Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy (2 etaty)

w Katedrze Nauk o Kulturze Fizycznej i Zdrowiu

Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych

 

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne, nauki o zdrowiu

 

SŁOWA KLUCZOWE: fizjoterapia kliniczna, diagnostyka i planowanie fizjoterapii w chorobach narządu ruchu, metody specjalne w fizjoterapii

 

Warunki konkursu:

  1. posiadanie co najmniej tytułu magistra w w/w dyscyplinie
  2. posiadanie Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty
  3. 5 letni staż pracy w szkolnictwie wyższym, polegającym na wykonywaniu obowiązków dydaktycznych (wymagane są umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych o profilu praktycznym – fizjoterapia. Przewidywane prowadzenie zajęć praktycznych z zakresu fizjoterapii klinicznej oraz metod specjalnych w fizjoterapii).
  4. posiadanie wiedzy i praktyki z w/w zakresu (doświadczenie zawodowe min. 5 lata doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym w pracy w placówkach ochrony zdrowia zgodne z w/w specjalnością).

Wymagane dokumenty:

1.       CV

2.       Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

3.       Kopia Prawa Wykonywania Zawodu fizjoterapeuty

4.       Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym (świadectwa pracy, certyfikaty, specjalizacje)

5.       Dokumenty poświadczające doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym

6.       Oświadczenie, że KANS w Jeleniej Górze będzie lub nie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

 

Preferowani będą kandydaci deklarujący Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.

 

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-506 Jelenia Góra

lub e-mail; dziekanatWNMiT@kans.pl

 

Termin składania ofert: 26.08.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 08.09.2022 r.

 

 

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

 

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Załączniki:
  1. wyniki konkursu.pdf (13.09.2022, 12:28) - pobrań: 43
Opublikował: Kacper Kaniewski
Publikacja dnia: 18.07.2022, 08:46
Dokument oglądany razy: 235