Kontakt

Uruchamiam sytezator mowy...

Kontakt

Jeśli zauważyliście Państwo na naszej stronie BIP jakiekolwiek błędy, braki czy nieścisłości lub macie Państwo sugestie dotyczące jej modernizacji, prosimy o kontakt z redakcją Biuletynu.

W celu skontaktowania się, prosimy o skorzystanie z formularza zamieszczonego poniżej.
Prosimy również o wpisanie
adresu zwrotnego w celu uzyskania wiadomości zwrotnej.


WAŻNE !!! – Przeczytaj przed wysłaniem wiadomości

 

Wysyłając niniejszą wiadomość, jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
wyrażam zgodę
na przetwarzanie przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. moich danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej  (e-mail), imienia ,nazwiska oraz adresu IP.

Pani/Pana dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres IP oraz ewentualnie inne podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu KANS, tj. prawidłowego przekazywania informacji oraz właściwego prowadzenia korespondencji –  w odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana zapytanie lub zgłoszone żądanie oraz komunikowania się z Panią/Panem w przyszłości – jeżeli zaistnieje taka potrzeba ze strony Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych.


* =
Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 09.05.2023, 11:53
Dokument oglądany razy: 1 927
Podpisał: Marcin Kwiatkowski
Dokument z dnia: 14.01.2022