Regulaminy

Uruchamiam sytezator mowy...

Regulamin studiów
Regulamin pracy KANS
Regulamin organizacyjny KANS

Schemat organizacyjny KANS (Załącznik do regulaminu organizacyjnego KANS)
Zasady dyplomowania
Regulamin studiów podyplomowych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych

Załączniki do regulaminu studiów podyplomowych

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
Regulaminu Indywidualnego Programu Studiów (IPS)

Regulamin Indywidualnej Organizacji studiów (IOS)

Załącznik do wytycznych

Regulamin organizacji współpracy międzynarodowej oraz warunków i trybu kierowania za granicę studentów i pracowników Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

-załącznik nr 1 do Regulaminu organizacji współpracy międzynarodowej

-załącznik nr 2 do Regulaminu organizacji współpracy międzynarodowej

Regulamin wyborczy

Regulamin Wynagradzania

Statut Stowarzyszenia Rozwoju KANS w Jeleniej Górze

Regulamin samorządu Studenckiego KANS w Jeleniej Górze

Regulamin funkcjonowania Rady Uczelni 

Regulamin zasad podnoszenia i dofinansowania kwalifikacji zawodowych pracowników Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Regulamin sieci komputerowej KANS 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin kursów dokształcających i szkoleńPOMOC MATERIALNA

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH w Jeleniej Górze

 Załączniki do Regulaminu Świadczeń dla Studentów KANSw Jeleniej Górze

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Regulamin Organizacji i Realizacji Praktyk Zawodowych


Regulamin hospitacji studenckich praktyk zawodowych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych

Regulamin hospitacji studenckich praktyk zawodowych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych

załącznik nr 1 - Harmonogram hospitacji praktyk zawodowych

załącznik nr 2 - Protokół z hospitacji praktyk zawodowych

załącznik nr 3 Semestralnie sprawozdanie z hospitacji praktyk zawodowych


 Regulamin hospitacji zajęć dydaktycznych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Regulamin hospitacji zajęć dydaktycznych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze
załącznik nr 1
załącznik nr 2
Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 14.06.2024, 09:08
Dokument oglądany razy: 249
Podpisał: Marcin Kwiatkowski
Dokument z dnia: 14.01.2022