Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych.

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do działów, sekcji i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).
Zarejestrowane umowy
Numer Podpisał Podmiot umowy Przedstawiciel Wartość
Brak danych


Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 04.04.2022, 10:35
Dokument oglądany razy: 939
Podpisał: Marcin Rajkowski
Dokument z dnia: 28.03.2022