REKTOR Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w wymiarze pełnego etatu w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych na kierunku: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Numer konkursu: nie podano
Informacja opublikowana: 17.01.2022, 08:26
Data zakończenia konkursu: 21.02.2021, 10:00
Data rozstrzygnięcia konkursu: 22.02.2021, 10:00 (rozstrzygnięty)
Kontakt:
Nie podlega Ustawie

REKTOR
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
w wymiarze pełnego etatu
w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych
na kierunku: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

DYSCYPLINA NAUKOWA : nauki społeczne


SŁOWA KLUCZOWE : socjologia, komunikacja społeczna


Warunki konkursu:
a) posiadanie stopnia doktora
b) zainteresowania badawcze w zakresie ww. specjalności udokumentowane co najmniej 3. publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5. lat
c) minimum 6-letni staż pracy w szkolnictwie wyższym
d) doświadczenie dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć wykładowych w zakresie ww. dyscyplin,
e) kwalifikacje związane z naukami społecznymi udokumentowane publikacjami naukowymi lub dodatkowymi kwalifikacjami,
f) przynależność do organizacji naukowych,


Wymagane dokumenty:
a) kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora lub kopia aktu nadania tytułu
b) CV
c) spis publikacji
d) dokumenty potwierdzające osiągnięcia dydaktyczne, zawodowe, lub naukowe

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra
lub e-mail; dziekanatWNHiS@kpswjg.pl

Termin składania ofert: od 22 stycznia2021 r. do 21 lutego 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 22 lutego 2021 r.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Państwową szkołę Wyższą w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

>>>Wyniki<<<

Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 17.01.2022, 08:26
Dokument oglądany razy: 195