REKTOR Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na stanowisko instruktora (1 etat) w Katedrze Nauk Medycznych Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych - Instruktor na kierunku Pielęgniarstwo

Numer konkursu: nie podano
Informacja opublikowana: 17.01.2022, 08:24
Data zakończenia konkursu: 30.08.2021, 10:00
Data rozstrzygnięcia konkursu: 31.08.2021, 10:00 (rozstrzygnięty)
Kontakt:
Nie podlega Ustawie

REKTOR
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ogłasza konkurs na stanowisko instruktora (1 etat)
w Katedrze Nauk Medycznych
Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne, nauki o zdrowiu

SŁOWA KLUCZOWE: Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, Opieka i edukacja terapeutyczna w bólu, Poradnictwo w pielęgniarstwie.

Warunki konkursu:
1. posiadanie co najmniej tytułu magistra pielęgniarstwa.
2. posiadanie Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki.
3. doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym w pracy w placówkach ochrony zdrowia zgodne z w/w dyscypliną (wymagane są umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych o profilu praktycznym – pielęgniarstwo. Przewidywane prowadzenie zajęć praktycznych z zakresu pielęgniarstw specjalistycznych).

Wymagane dokumenty:
1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora KPSW w Jeleniej Górze
2. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
3. CV
4. Kopia Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki
5. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym w placówkach ochrony zdrowia (świadectwa pracy, certyfikaty, specjalizacje)
6. Oświadczenie, że KPSW w Jeleniej Górze będzie lub nie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

Preferowani będą kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra
lub e-mail; dziekanatWNMiT@kpswjg.pl

Termin składania ofert: do dnia 27.08.2021 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.08.2021 r.


Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Państwową szkołę Wyższą w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

UZASADNIENIE WYNIKU

Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 17.01.2022, 08:24
Dokument oglądany razy: 192