Uchwały Rady Uczelni KANS 2019

UCHWAŁA NR 1/2019 RADY UCZELNI KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu zasad funkcjonowania Rady Uczelni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik nr 1 do Uchwał Rady Uczelni KPSW nr 1/2019

UCHWAŁA NR 2/2019 RADY UCZELNI KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 03 czerwca 2019 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 3/2019 RADY UCZELNI KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 października 2019 roku w sprawie: przyznania Rektorowi Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze dodatku zadaniowego.

UCHWAŁA NR 4/2019 RADY UCZELNI KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 października 2019 roku w sprawie: wyrażenia opinii o zmianie Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej
w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 5/2019 RADY UCZELNI KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 października 2019 roku w sprawie: wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze za rok 2019 oraz 2020.

UCHWAŁA NR 6/2019 RADY UCZELNI KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie: zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2019

Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 02.05.2022, 07:52
Dokument oglądany razy: 1 353
Podpisał: Marcin Kwiatkowski
Dokument z dnia: 14.01.2022