Uchwały Rady Uczelni KANS 2020

 UCHWAŁA NR 1/2020 RADY UCZELNI KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie:wyrażenia opinii o zmianie Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA  NR 2/2020 RADY UCZELNI KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE dnia 25 maja 2020 rokuw sprawie:wyrażenia opinii o zmianie Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 2a/2020 RADY UCZELNI KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE dnia 25 maja 2020 rok w sprawie wniosku do Senatu KPSW w Jeleniej Górze o wyrażenie opinii o kandydatach na funkcję Rektora KPSW w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 3/2020 RADY UCZELNI KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 19 czerwca w sprawie zaopiniowania sprawozdania realizacji strategii Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze za rok 2019

- załącznik do Uchwały Rady Uczelni nr 3/2020 z dnia 19 czerwca 2020

UCHWAŁA NR 4/2020 RADY UCZELNI KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 19 czerwca w sprawie wskazania kandydatów na Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Uchwała nr 5/2020 Rady Uczelni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze za rok 2019

Uchwała nr 6/2020 Rady Uczelni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze za rok 2019

Uchwała nr 7/2020 Rady Uczelni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 25 czerwca 2020 roku opiniująca plan rzeczowo-finansowy Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2020.

Uchwała nr 8/2020 Rady uczelni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze za rok 2020.

Uchwała nr 9/2020 Radu Uczelni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o zmianie Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Uchwała nr 10/2020 Rady Uczelni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie wniosku o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Rektora uczelni publicznej

Uchwała nr 11/2020 Rady Uczelni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 6 sierpnia 2020 w sprawie zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jelenie Górze za rok 2019.

Uchwała Nr 12/2020 Rady Uczelni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22września 2020 r. w sprawie dodatku zadaniowego Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Uchwała Nr 13/2020 Rady Uczelni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22września 2020 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji pn. „Przebudowa budynku administracyjno – dydaktycznego przy ul. Zamojskiego w Jeleniej Górze na żłobek”.

Uchwała Nr 14/2020 Rady Uczelni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji pn. „Przebudowa budynku powojskowego przy ul. Kadetów 3 w Jeleniej Górze na Centrum Integracji Społecznej”.

Uchwała nr 15/2020 Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o zmianie Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Uchwała nr 16/2020 Rady Uczelni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2020

Załącznik do Uchwały Rady Uczelni nr 16/2020

Uchwała nr 17/2020 Rady Uczelni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie przedstawienia Senatowi KPSW sprawozdania z działalności Rady Uczelni w kadencji 2019-2020 r.

Załącznik do Uchwały nr 17/2020 Rady Uczelni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 grudnia 2020 roku

Uchwała nr 18/2020 Rady Uczelni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 31 grudnia 2020 w sprawie zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Gorze na rok 2020

załącznik do Uchwały nr 18/2020 Rady Uczelni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej z dnia 13 grudnia 2020 roku

Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 02.05.2022, 07:51
Dokument oglądany razy: 1 263
Podpisał: Marcin Kwiatkowski
Dokument z dnia: 14.01.2022