Uchwały Rady Uczelni KANS 2021

Uruchamiam sytezator mowy...

Uchwała 1/2021 Rady Uczelni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn."Przebudowa budynku powojskowego przy ul. Kadetów 3"


Uchwała nr 2/2021 Rady Uczelni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie zaopiniowania realizacji zadania pn. "Remont i uruchomienie strzelnicy sportowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze"

Uchwała nr 3/2021 Rady Uczelni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze za rok 2020

- załącznik do Uchwały Rady Uczelni nr 3/2021 z dnia 28 czerwca 2021

Uchwała nr 4/2021 Rady Uczelni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze za rok 2021

Uchwała nr 5/2021 Rady Uczelni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyzszej w Jeleniej Górze z dnia 28 czerwca 2021 w sprawie zatwierdzenia podziału wyniku finansowego netto za rok 2020

Uchwała nr 6/2021 Rady Uczelni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie opinii o planie rzeczowo-finansowym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2021

- załącznik 2 do Uchwały nr 6/2021

Uchwała nr 7/2021 Rady Uczelni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie określenia kierunków działań inwestycyjnych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na lata 2021-2025

Uchwała nr 8/2021 Rady Uczelni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 października w sprawie zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na lata 2021-2025

Uchwała nr 9/2021 Rady Uczelni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego KPSW w Jeleniej Górze na rok 2021 oraz 2022.

Uchwała nr 10/2021 Rady Uczelni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 29 listopada 2021 roku W sprawie: wyrażenia opinii o zmianie Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Uchwała nr 11/2021 Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2021

Załącznik do Uchwały Nr 11/2021 Rady Uczelni KPSW z dnia 29 listopada 2021


UCHWAŁA NR 12/2021 RADY UCZELNI KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie: wyrażenia opinii o zmianie nazwy Uczelni z Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze na Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.


UCHWAŁA NR 13/2021 RADY UCZELNI KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Regulaminu Funduszu Rozwoju Dydaktyki w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 14/2021 RADY UCZELNI KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie: zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2021.

Załącznik do Uchwały Rady Uczelni KPSW w Jeleniej Górze z dnia 20.12.2021 r.

Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 02.05.2022, 07:51
Dokument oglądany razy: 942
Podpisał: Marcin Kwiatkowski
Dokument z dnia: 14.01.2022