Uchwały senatu 2019

Uruchamiam sytezator mowy...

UCHWAŁA NR 1/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze za rok 2018.

Załącznik do Uchwały 1/2019 Senatu KPSW

UCHWAŁA NR 2/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia planu działalności Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2019.

Załącznik do Uchwały 2/2019 Senatu KPSW

UCHWAŁA NR 3/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie: określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/2019 Senatu KPSW w Jeleniej Górze z dnia 22 lutego 2019 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 3/2019 Senatu KPSW w Jeleniej Górze z dnia 22 lutego 2019 r.

UCHWAŁA NR 4/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie: podpisania umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną.

UCHWAŁA NR 5/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze umowy o współpracy ze Stowarzyszeniem Bieg Piastów.


UCHWAŁA NR 6/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze umowy o współpracy z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

UCHWAŁA NR 7/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania uzupełniającego członka Rady Bibliotecznej.


UCHWAŁA NR 8/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze porozumienia o współpracy z Państwowymi Wyższymi Szkołami Zawodowymi.

UCHWAŁA NR 9/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie: powołania członków Rady Uczelni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 10/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie: wyboru przewodniczącego Rady Uczelni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 11/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla członka oraz przewodniczącego Rady Uczelni.

UCHWAŁA NR 12/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu studiów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik nr 1 do Uchwały senatu NR 12/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 kwietnia 2019.

UCHWAŁA NR 13/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: podpisania umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus +.

UCHWAŁA NR 14/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik do uchwały 14/2019 Senatu KPSW w Jeleniej Górze z dnia 3 czerwca 2019 r.

Załącznik nr 1 do Statutu KPSW w Jeleniej Górze

Załącznik nr 2 do Statutu KPSW w Jeleniej Górze

Załącznik nr 3 do Statutu KPSW w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 15/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie: podpisania umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi.

UCHWAŁA 16/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w roku: 2023/2024.

UCHWAŁA NR 17/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzania w roku akademickim 2020/2021.

UCHWAŁA NR 18/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie: opinii o planie rzeczowo-finansowym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2019.

UCHWAŁA NR 19/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze za rok 2018.

UCHWAŁA NR 20/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału wyniku finansowego netto za rok 2018.

UCHWAŁA NR 21/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie: przekazania środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania domów i stołówek studenckich oraz na remonty i modernizację domów studenckich na fundusz zasadniczy.

UCHWAŁA NR 22/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie: przyporządkowania kierunku „Dietetyka” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się

UCHWAŁA NR 23/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie: przyporządkowania kierunku „Edukacja techniczno-informatyczna” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

UCHWAŁA NR 24/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie: przyporządkowania kierunku „Fizjoterapia” prowadzonego na jednolitych studiach magisterskich o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

UCHWAŁA NR 25/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie: przyporządkowania kierunku „Pielęgniarstwo” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

UCHWAŁA NR 26/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie: przyporządkowania kierunku „Pielęgniarstwo” prowadzonego na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

UCHWAŁA NR 27/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie: przyporządkowania kierunku „Wychowanie fizyczne” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

UCHWAŁA NR 28/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia programu pod nazwą „Rozszerzenie Zintegrowanego Modelu Zarządzania Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze” realizowanego w ramach projektu pod nazwą „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik do Uchwały Senatu KPSW nr 28/2019 z dnia 08.07.2019 r.

UCHWAŁA NR 29/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie: uchwalenia regulaminu potwierdzania osiągniętych efektów uczenia się poza uczelnia dla kandydatów na studia w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik do Uchwały Senatu KPSW nr 29/2019 z dnia 08.07.2019

UCHWAŁA NR 30/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia.

Załącznik do Uchwały Senatu KPSW nr 30/2019 z dnia 08.07.2019

UCHWAŁA NR 31/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku dietetyka prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Załącznik do uchwały Senatu 31/2019 z dnia 08.07.2019 - Sylabusy studia stacjonarne dietoprofilaktyka i dietoterapia

Załącznik do uchwały Senatu 31/2019 z dnia 08.07.2019 - Sylabusy studia stacjonarne dietetyka w rekreacji

Załącznik do uchwały Senatu 31/2019 z dnia 08.07.2019 - Sylabusy studia niestacjonarne dietoprofilaktyka i dietoterapia

Załącznik do uchwały Senatu 31/2019 z dnia 08.07.2019 - Sylabusy studia niestacjonarne dietetyka w rekreacji

Załącznik do Uchwały Senatu KPSW nr 31/2019 z dnia 08.07.2019 r.

Zalącznik do Programu studiów przyjętego Uchwałą Senatu KPSW nr 31/2019 z dnia 08.07.2019 r

Załącznik do Programu studiów przyjętego Uchwałą Senatu KPSW nr 31/2019 z dnia 08.07.2019 r.

Załącznik do Programu studiów przyjętego Uchwałą Senatu KPSW nr 31/2019 z dnia 08.07.2019 r

Załącznik do Programu studiów przyjętego Uchwałą Senatu KPSW nr 31/2019 z dnia 08.07.2019 r

UCHWAŁA NR 32/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku edukacja techniczno-informatyczna prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Załącznik do uchwały Senatu nr. 32/2019 z dnia 8.07.2019r

Załącznik - Program studiów i sylabusy

UCHWAŁA NR 33/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku filologia prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Załącznik do uchwały Senatu 33/2019 z dnia 8.07.2019 - Filologia Angielska z językiem biznesu-Sylabusy

Załącznik do uchwały Senatu 33/2019 z dnia 8.07.2019 - Filologia Angielska z modułem biznesu-Sylabusy

Załącznik do uchwały Senatu 33/2019 z dnia 8.07.2019 - Filologia Germańska od podstaw z językiem biznesu-Sylabusy

Załącznik do uchwały Senatu 33/2019 z dnia 8.07.2019 - Filologia Germańska od podstaw z realioznawstwem-Sylabusy

Załącznik do uchwały Senatu nr. 33/2019 z dnia 8.07.2019r

Załącznik do Programu studiów przyjętego Uchwałą Senatu KPSW nr 33/2019 z dnia 08.07.2019 r

Załącznik do Programu studiów przyjętego Uchwałą Senatu KPSW nr 33/2019 z dnia 08.07.2019 r

Załącznik do Programu studiów przyjętego Uchwałą Senatu KPSW nr 33/2019 z dnia 08.07.2019 r

Załącznik do Programu studiów przyjętego Uchwałą Senatu KPSW nr 33/2019 z dnia 08.07.2019 r

Załącznik do Programu studiów przyjętego Uchwałą Senatu KPSW nr 33/2019 z dnia 08.07.2019 r

Załącznik do Programu studiów przyjętego Uchwałą Senatu KPSW nr 33/2019 z dnia 08.07.2019 r

Załącznik do Programu studiów przyjętego Uchwałą Senatu KPSW nr 33/2019 z dnia 08.07.2019 r

Załącznik do Programu studiów przyjętego Uchwałą Senatu KPSW nr 33/2019 z dnia 08.07.2019 r

UCHWAŁA NR 34/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Załącznik do uchwały Senatu 34/2019 z dnia 8.07.2019 - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Event i kreowanie wizerunku-Sylabusy

Załącznik do uchwały Senatu 34/2019 z dnia 8.07.2019 - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Kreowanie wizerunku i reklama-Sylabusy

Załącznik do uchwały Senatu 34/2019 z dnia 8.07.2019 - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Produkcja medialna z elementami radiowo-tewizyjnego-Sylabusy

Załącznik do Uchwały Senatu KPSW nr 34/2019 z dnia 08.07.2019 r.

Zalącznik do Programu studiów przyjętego Uchwałą Senatu KPSW nr 34/2019 z dnia 08.07.2019 r

Zalącznik do Programu studiów przyjętego Uchwałą Senatu KPSW nr 34/2019 z dnia 08.07.2019 r

Zalącznik do Programu studiów przyjętego Uchwałą Senatu KPSW nr 34/2019 z dnia 08.07.2019 r

Zalącznik do Programu studiów przyjętego Uchwałą Senatu KPSW nr 34/2019 z dnia 08.07.2019 r

Zalącznik do Programu studiów przyjętego Uchwałą Senatu KPSW nr 34/2019 z dnia 08.07.2019 r

Zalącznik do Programu studiów przyjętego Uchwałą Senatu KPSW nr 34/2019 z dnia 08.07.2019 r

UCHWAŁA NR 35/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku pedagogika prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Załącznik do uchwały Senatu 35/2019 z dnia 8.07.2019 - Pedagogika  Resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych-Sylabusy

Załącznik do uchwały Senatu 35/2019 z dnia 8.07.2019 - Pedagogika Resocjalizacja z kryminologią Sylabusy

Załącznik do Uchwały Senatu KPSW nr 35/2019 z dnia 08.07.2019 r.

Zalącznik do Programu studiów przyjętego Uchwałą Senatu KPSW nr 35/2019 z dnia 08.07.2019 r

Zalącznik do Programu studiów przyjętego Uchwałą Senatu KPSW nr 35/2019 z dnia 08.07.2019 r

Zalącznik do Programu studiów przyjętego Uchwałą Senatu KPSW nr 35/2019 z dnia 08.07.2019 r

Zalącznik do Programu studiów przyjętego Uchwałą Senatu KPSW nr 35/2019 z dnia 08.07.2019 r

UCHWAŁA NR 36/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie: przyporządkowania kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

UCHWAŁA NR 37/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie: przyporządkowania kierunku „Filologia” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

UCHWAŁA NR 38/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie: przyporządkowania kierunku „Pedagogika” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

UCHWAŁA NR 39/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie: podpisania umowy o współpracy z instytucją zagraniczną


UCHWAŁA NR 40/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 września 2019 roku w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku pielęgniarstwo prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Załącznik do uchwały Senatu 40/2019 z dnia 30.09.2019 - Pielęgniarstwo -Sylabusy

Załącznik nr 1 do Programu Studiów przyjętego Uchwałą Senatu KPSW nr 40/2019 z dnia 30.09.2019


UCHWAŁA NR 41/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 września 2019 roku w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku pielęgniarstwo prowadzonego na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Załącznik do uchwały Senatu 41/2019 z dnia 30.09.2019 - Pielęgniarstwo -Sylabusy

Załącznik do Programu studiów przyjętego Uchwałą Senatu KPSW nr 41/2019 z dnia 30.09.2019 r.


UCHWAŁA NR 42/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 września 2019 roku w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku fizjoterapia prowadzonego na jednolitych studiach magisterskich o profilu praktycznym.

Załącznik do uchwały Senatu 42/2019 z dnia 30.09.2019 - Sylabusy

Załącznik do Uchwały Senatu KPSW nr 42/2019 z dnia 30.09.2019

Załącznik do Programu studiów przyjętego Uchwałą Senatu KPSW nr 42/2019 z dnia 30.09.2019 r.


UCHWAŁA NR 43/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 września 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia kandydata do tytułu Najlepszy Dyplom Roku.

UCHWAŁA NR 44/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 4 października 2019 roku w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku wychowanie fizyczne prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Załącznik do Uchwały Senatu KPSW nr 44/2019 z dnia 04.10.2019 r.

Załącznik do uchwały Senatu 44/2019 z dnia 4.10.2019 - Sylabusy Animator czasu wolnego

Załącznik do uchwały Senatu 44/2019 z dnia 4.10.2019 - Sylabusy Trener personalny 

Załącznik do Programu studiów przyjętego Uchwałą Senatu KPSW nr 44/2019 z dnia 04.10.2019 r.

Załącznik do Programu studiów przyjętego Uchwałą Senatu KPSW nr 44/2019 z dnia 04.10.2019 r.


UCHWAŁA NR 45/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 4 października 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały 40/2019 Senatu KPSW w Jeleniej Górze w sprawie programu studiów na kierunku pielęgniarstwo prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Załącznik do uchwały Senatu 45/2019 z dnia 4.10.2019 - Sylabusy

Załącznik do Uchwały Senatu KPSW nr 45/2019 z dnia 04.10.2019 r.

Załącznik do Programu studiów przyjętego Uchwałą Senatu KPSW nr 45/2019 z dnia 04.10.2019 r.


UCHWAŁA NR 46/2019
SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 4 października 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały 41/2019 KPSW w Jeleniej Górze w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku pielęgniarstwo prowadzonego na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Załącznik do uchwały Senatu 46/2019 z dnia 4.10.2019 - Sylabusy

Załącznik do Uchwały Senatu KPSW nr 46/2019 z dnia 04.10.2019 r.

Załącznik do Programu studiów przyjętego Uchwałą Senatu KPSW nr 46/2019 z dnia 04.10.2019 r.

UCHWAŁA NR 47/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie: korekty programu studiów na kierunku edukacja techniczno-informatyczna prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Załącznik do Uchwały Senatu nr 47/2019 z dnia 13.12.2019 roku

UCHWAŁA NR 48/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie: zmiany Programu Rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w oparciu o Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.

Załącznik do Uchwały Senatu nr 48/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku

UCHWAŁA NR 49/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 16 grudnia 2019 roku zmieniająca Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 50/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie: nadania Krytej Pływalni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze imienia doktora Andrzeja Błachny.

UCHWAŁA NR 51/2019 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 13 grudnia 2019 roku z okazji przyznania Pani Oldze Tokarczuk Literackiej Nagrody Nobla

Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 14.01.2022, 11:45
Dokument oglądany razy: 1 619
Podpisał: Marcin Kwiatkowski
Dokument z dnia: 14.01.2022