Uchwały senatu 2020

Uruchamiam sytezator mowy...

UCHWAŁA NR 1/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie: przyporządkowania kierunku „Dietetyka” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.


UCHWAŁA NR 2/2020
SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie: przyporządkowania kierunku „Edukacja techniczno-informatyczna” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

UCHWAŁA NR 3/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie: przyporządkowania kierunku „Fizjoterapia” prowadzonego na jednolitych studiach magisterskich o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

UCHWAŁA NR 4/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie: przyporządkowania kierunku „Pielęgniarstwo” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

UCHWAŁA NR 5/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie: przyporządkowania kierunku „Pielęgniarstwo” prowadzonego na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

UCHWAŁA NR 6/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie: przyporządkowania kierunku „Wychowanie fizyczne” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

UCHWAŁA NR 7/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku "Dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonego" na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym.

UCHWAŁA NR 8/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie: przyporządkowania kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna” prowadzonego na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

UCHWAŁA NR 9/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku "Ratownictwo medyczne" prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

UCHWAŁA NR 10/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie: przyporządkowania kierunku „Ratownictwo medyczne” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

UCHWAŁA NR 11/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie: przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Załącznik do Uchwały nr 11/2020 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 12/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie: ustalenia programu studiów podyplomowych język niemiecki w turystyce, kulturze i biznesie.

UCHWAŁA NR 13/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia Programu Rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku Pielęgniarstwo na lata 2021-2023. 

Załącznik do Uchwały nr 13/2020 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Program rozwojowy Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku Pielęgniarstwo na lata 2021- 2023

UCHWAŁA NR 14/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie: przyporządkowania kierunku "Dietetyka" prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych  oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

UCHWAŁA NR 15/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie: przyporządkowania kierunku "Edukacja techniczno-informatyczna" prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

UCHWAŁA NR 16/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie: przyporządkowania kierunku "Fizjoterapia" prowadzonego na jednolitych studiach magisterskich o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

UCHWAŁA NR 17/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie: przyporządkowania kierunku "Pielęgniarstwo" prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

UCHWAŁA NR 18/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie: przyporządkowania kierunku "Pielęgniarstwo" prowadzonego na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

UCHWAŁA NR 19/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie: przyporządkowania kierunku "Ratownictwo medyczne" prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

UCHWAŁA NR 20/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie: przyporządkowania kierunku "Wychowanie fizyczne" prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

UCHWAŁA NR 21/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku turystyka biznesowa prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

UCHWAŁA NR 22/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie: przyporządkowania kierunku "Turystyka biznesowa" prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

UCHWAŁA NR 23/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie: zmiany nazwy studiów podyplomowych język niemiecki w turystyce, kulturze i biznesie.

UCHWAŁA NR 24/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze za rok 2019.

załącznik do uchwały senatu 24/2020 sprawozdanie z wykonania planu z działalności za rok 2019

UCHWAŁA NR 25/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 9 marca 2020 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu działalności Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2020.

UCHWAŁA NR 26/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie: przyporządkowania kierunku „Projektowanie i eksploatacja maszyn” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

UCHWAŁA NR 27/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku projektowanie i eksploatacja maszyn prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

UCHWAŁA NR 28/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 kwietnia 2020 roku zmieniająca Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 29/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku sport i wellness prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

UCHWAŁA NR 30/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z  dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie: przyporządkowania kierunku „Sport i wellness” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

UCHWAŁA NR 31/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 5 czerwca 2020 roku zmieniająca Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik do Uchwały nr 31/2020 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Program rozwojowy Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 32/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie:zmian w programie studiów przeniesienia praktyk zawodowych, w związku z pandemią COVID –19

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 32/2020 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 32/2020 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 33/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 5 czerwca 2020 roku zmieniająca Uchwałę nr 17/2019 Senatu KPSW z dnia 3 czerwca 2019 w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzania w roku akademickim 2020/2021.

UCHWAŁA NR 34/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku pedagogika prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Załącznik do Uchwały nr 34/2020 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 35/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie: zaopiniowania kandydatów na Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 36/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie: wyrażenia opinii w zakresie zatrudnienia na stanowisku Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Uchwała nr 37/2020 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 29.06.2020 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz termiu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 38/2020 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 13 lipca 2020 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Załącznik do Uchwały nr 38/2020 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Uchwała nr 39/2020 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie zaopiniowania kryteriów oceny okresowej dla nauczycieli akademickich

Załącznik do Uchwały nr 39/2020 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 40/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 września 2020 roku zmieniająca Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.


Uchwała nr 41/2020 Senatu Karkonoskiej Państwowej szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Załącznik do Uchwały nr 41/2020 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Załącznik nr 1 do Programu studiów zatwierdzanego Uchwałą Senatu nr 41/2020 z dnia 28.09.2020

Załącznik nr 1a do Programu studiów zatwierdzanego Uchwałą Senatu nr 41/2020 z dnia 28.09.2020

Załącznik nr 2 do Programu studiów zatwierdzanego Uchwałą Senatu nr 41/2020 z dnia 28.09.2020

Załącznik nr 2a do Programu studiów zatwierdzanego Uchwałą Senatu nr 41/2020 z dnia 28.09.2020

Załącznik nr 3 do Programu studiów zatwierdzanego Uchwałą Senatu nr 41/2020 z dnia 28.09.2020

Załącznik nr 3a do Programu studiów zatwierdzanego Uchwałą Senatu nr 41/2020 z dnia 28.09.2020

UCHWAŁA NR 42/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 września 2020 roku W sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku filologia prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Załącznik do Uchwały nr 42/2020 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze -Program studiów

Załącznik nr 1 do Programu studiów zatwierdzonego Uchwałą Senatu nr 42/2020 z dnia 28.09.2020

Załącznik nr 2  do Programu studiów zatwierdzonego Uchwałą Senatu nr 42/2020 z dnia 28.09.2020

Załącznik nr 3 do Programu studiów zatwierdzonego Uchwałą Senatu nr 42/2020 z dnia 28.09.2020

Załącznik  nr 4 do Programu studiów zatwierdzonego Uchwałą Senatu nr 42/2020 z dnia 28.09.2020

Załącznik nr 5 do Programu studiów zatwierdzonego Uchwałą Senatu nr 42/2020 z dnia 28.09.2020

Załącznik nr 5a do Programu studiów zatwierdzonego Uchwałą Senatu nr 42/2020 z dnia 28.09.2020

Załącznik nr 6 do Programu studiów zatwierdzonego Uchwałą Senatu nr 42/2020 z dnia 28.09.2020

Załącznik nr 6a do Programu studiów zatwierdzonego Uchwałą Senatu nr 42/2020 z dnia 28.09.2020

Załącznik nr 7 do Programu studiów zatwierdzonego Uchwałą Senatu nr 42/2020 z dnia 28.09.2020

Załącznik nr 7a do Programu studiów zatwierdzonego Uchwałą Senatu nr 42/2020 z dnia 28.09.2020

Załącznik nr 8 do Programu studiów zatwierdzonego Uchwałą Senatu nr 42/2020 z dnia 28.09.2020

Załącznik nr 8a do Programu studiów zatwierdzonego Uchwałą Senatu nr 42/2020 z dnia 28.09.2020

UCHWAŁA NR 43/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 września 2020 roku W sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku pedagogika prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Załącznik do Uchwały nr 43/2020 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze - Program studiów na kierunku Pedagogika - studia I stopnia


Załącznik nr 1 do Programu Studiów zatwierdzonego Uchwałą Senatu nr 43_2020 z dnia 28.09.2020

Załącznik nr 1a do Programu Studiów zatwierdzonego Uchwałą Senatu nr 43_2020 z dnia 28.09.2020

Załącznik nr 2 do Programu Studiów zatwierdzonego Uchwałą Senatu nr 43_2020 z dnia 28.09.2020

Załącznik nr 2a do Programu Studiów zatwierdzonego Uchwałą Senatu nr 43_2020 z dnia 28.09.2020

UCHWAŁA NR 44/2020 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 września 2020 roku W sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Załącznik do Uchwały nr 44/2020 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze - Program studiów


Załącznik nr 1 do Programu Studiów zatwierdzonego Uchwałą Senatu nr 44/2020 z dnia 28.09.2020

Załącznik nr 1a do Programu Studiów zatwierdzonego Uchwałą Senatu nr 44/2020 z dnia 28.09.2020

Załącznik nr 2 do Programu Studiów zatwierdzonego Uchwałą Senatu nr 44/2020 z dnia 28.09.2020

Załącznik nr 2a do Programu Studiów zatwierdzonego Uchwałą Senatu nr 44/2020 z dnia 28.09.2020

Załącznik nr 3 do Programu Studiów zatwierdzonego Uchwałą Senatu nr 44/2020 z dnia 28.09.2020

Załącznik nr 3a do Programu Studiów zatwierdzonego Uchwałą Senatu nr 44/2020 z dnia 28.09.2020

UCHWAŁA NR 45/2020 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2020 roku w sprawie korekty programu studiów na kierunku wychowanie fizyczne prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Załącznik do Uchwały nr 45/2020 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze - Program studiów

Załącznik nr 1 do programu studiów zatwierdzonego Uchwałą Senatu 45/2020 z dnia 28.09.2020

Załącznik nr 2 do programu studiów zatwierdzonego Uchwałą Senatu 45/2020 z dnia 28.09.2020

UCHWAŁA NR 46/2020 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej W Jeleniej Górze z dnia 21 grudnia 2020 roku Zmieniająca Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 47/2020 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 grudnia 2020 roku W sprawie: powołania Rady Uczelni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 48/2020 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie: wyboru przewodniczącego Rady Uczelni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 49/2020 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla członka oraz przewodniczącego Rady Uczelni na kadencję od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024.

UCHWAŁA NR 50/2020 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 grudnia 2020 roku W sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na kadencję 2020-2024.

UCHWAŁA NR 51/2020 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 grudnia 2020 W sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na kadencję 2020-2024.

UCHWAŁA NR 52/2020 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 grudnia 2020 w sprawie wyboru Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na kadencję 2020-2024

UCHWAŁA NR 53/2020 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21.12.2020 roku W sprawie: określenia wzoru logo Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze oraz przyjęcia Księgi Znaku.

Załącznik do Uchwały Senatu nr 53/2020 z 21.12.2020

Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 14.01.2022, 11:45
Dokument oglądany razy: 1 824
Podpisał: Marcin Kwiatkowski
Dokument z dnia: 14.01.2022