Uchwały senatu 2021

Uchwała nr 1/2021 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie korekty programu studiów na kierunku edukacja techniczno-informatyczna prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Załącznik do Uchwały Senatu nr 1/2021 z  dnia 8.02.2021

Uchwała nr 2/2021 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 lutego 2021 w sprawie: korekty programu studiów dla studentów II roku studiów na kierunku wychowanie fizycznie prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 3/2021 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie: przyporządkowania kierunku "Dziennikarstwo i komunikacja społeczna" prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

Uchwała nr 4/2021 Senatu Karkonoskiej Państwowej szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie przyporządkowania kierunku "Pedagogika" prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

Uchwała nr 5/2021 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przyporządkowania kierunku "Filologia" prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

Uchwała nr 6/2021 Senatu Karkonoskiej Państwowej szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

-załącznik do Uchwały nr 6/2021 Program studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I stopnia,
- załącznik nr 1 do Programu studiów, Uchwała nr 6/2021 Senatu KPSW
- załącznik nr 1a do Programu studiów, Uchwała nr 6/2021 Senatu KPSW
- załącznik nr 2 do Programu studiów, Uchwała nr 6/2021 KPSW
- załącznik nr 2a do Programu studiów, Uchwała nr 6/2021 Senatu KPSW
- załącznik nr 3 do Programu studiów, Uchwała nr 6/2021 KPSW
- załącznik nr 3a do Programu studiów, Uchwała nr 6/2021 senatu KPSW

Uchwała nr 7/2021 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku pedagogika prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

- załącznik do Uchwały nr 7/2021 Senatu KPSW, Program studiów na kierunku Pedagogika studia pierwszego stopnia

- załącznik nr 1 do Programu studiów, Uchwała nr 7/2021 KPSW

- załącznik nr 1a do Programu studiów 7/2021 Senatu KPSW, Uchwała nr 7/2021 KPSW

- załącznik nr 2 do Programu studiów, Uchwała nr 7/2021 Senatu KPSW

- załącznik nr 2a do Programu studiów, Uchwała nr 7/2021

Uchwała nr 8/2021 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku filologia prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

- załącznik do Uchwały nr 8/2021 Senatu KPSW, Program studiów na kierunku filologia studia pierwszego stopnia

- załącznik do Programu studiów, Uchwała nr 8/2021 Senatu KPSW

- załącznik do Programu studiów, Uchwała nr 8/2021 Senatu KPSW

- załącznik nr 1 do Programu studiów, Uchwała nr 8/2021 senatu KPSW

- załącznik nr 1a do Programu studiów, Uchwała nr 8/2021 Senatu KPSW

- załącznik nr 2 do Programu studiów, Uchwała nr 8/2021 Senatu KPSW

- załącznik nr 2a do Programu studiów, Uchwała nr 8/2021 Senatu KPSW

- załącznik nr 3 do Programu studiów, Uchwała nr 8/2021 Senatu KPSW

- załącznik nr 3a do Programu studiów, Uchwała nr 8/2021 Senatu KPSW

- załącznik nr 4 do Programu studiów, Uchwała nr 8/2021 Senatu KPSW

- załącznik nr 4a do Programu studiów, Uchwała nr 8/2021 Senatu KPSW

Uchwała nr 9/2021 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 maja 2021 rokuw sprawie wprowadzenia korekty programu studiów na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

- Załącznik do Uchwały nr 9/2021 Senatu KPSW z dnia 27 maja 2021 roku Program Studiów

- Załącznik nr 1 do Programu Studiów, Uchwała nr 9/2021 KPSW z dnia 27 maja 2021 roku Plan studiów

Uchwała nr 10/2021 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia korekty programu studiów na kierunku wychowanie fizyczne prowadzonym na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym (Uchwała ma zastosowanie do studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020)

-Załącznik do Uchwały nr 10/2021 Senatu KPSW z dnia 27.05.2021 roku - Program Studiów

- Załącznik nr 1 do Programu studiów, Uchwała Senatu KPSW z dnia 27.05.2021 roku - Plan studiów

Uchwała nr 11/2021 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia korekty programu studiów na kierunku wychowanie fizyczne prowadzonym na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym (Uchwała ma zastosowanie dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021)

- załącznik do Uchwały nr 11/2021 Senatu KPSW - Program studiów

- załącznik nr 1 do Programu Studiów, Uchwała nr 11/2021 KPSW- Plan studiów

Uchwała nr 12/2021 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku wychowanie fizyczne prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym (Uchwała ma zastosowanie dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022)

- załącznik do Uchwały nr 12/2021 Senatu KPSW z dnia 27 maja 2021 roku -Program Studiów

- załącznik nr 1 do Programu Studiów, Uchwała nr 12/2021 Senatu KPSW-Plan studiów / Trener Personalny

- załącznik nr 2 do Programu Studiów, Uchwała nr 12/2021 Senatu KPSW- Plan studiów/ Animator Czasu Wolnego

Uchwała nr 13/2021 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych "Fizjoterapia i opieka w geriatrii"

- załącznik do Uchwały nr 13/2021 Senatu KPSW z dnia 27.05.2021- Program studiów

Uchwała nr 14/2021 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych " Dietetyka prenatalna i pediatryczna"

- załącznik do Uchwały nr 14/2021 Senatu KPSW z dnia 27.05.2021-Program studiów

- załącznik nr 1 do Programu studiów, Uchwała nr 14/2021 KPSW z dnia 27.05.2021- Karty przedmiotów

- załącznik nr 2 do Programu Studiów, Uchwała nr 14/2021 KPSW z dnia 27.05.2021 -Plan studiów

Uchwała nr 15/2021 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo i ochrona danych"

- załącznik do Uchwały nr 15/2021 z dnia 27.05.2021 roku - Program studiów

- załącznik do Programu Studiów, Uchwała nr 15/2021 Senatu KPSW z dnia 27.05.2021- Plan studiów

Uchwała nr 16/2021 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych "Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości"

- załącznik do Uchwały nr 16/2021 Senatu KPSW z dnia 27.05.2021 r. - Program studiów

- załącznik nr 1 do Programu studiów, Uchwała 16/2021 Senatu KPSW z dnia 27.05.2021 r. - Plan studiów

Uchwała nr 17/2021 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych " Budowanie i promocja marki"

- załącznik do Uchwały nr 17/2021 Senatu KPSW z dnia 27.05.2021 roku - Program studiów

Uchwała nr 18/2021 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych "Zarządzanie w turystyce"

załącznik do Uchwały nr 18/2021 Senatu KPSW z dnia 27.05.2021 roku - Program studiów

Uchwała nr 19/2021 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych "Język niemiecki w kontaktach biznesowych i turystycznych"

- załącznik do Uchwały nr 19/2021 Senatu KPSW z dnia 27.05.2021 roku- Program studiów

Uchwała nr 20/2021 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych "Oligofrenopedagogika"

- załącznik do Uchwały Senatu nr 20/2021 z dnia 27.05.2021 - Program studiów

Uchwała nr 21/2021 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych "Kreowanie marki lidera"

 załącznik do Uchwały nr 21/2021 z dnia 27.05.2021 r.- Program studiów

Uchwała nr 22/2021 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie: ustalenia programu studiów podyplomowych "Promocja regionalnego produktu turystycznego"

 Załącznik do Uchwały nr 22/2021 KPSW - Program studiów

Uchwała nr 23/2021 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia w roku akademickim 2022/2023.

Uchwała 24/2021 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na rok akademicki 2024/2025, 2025/2026.

Uchwała nr 25/2021 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze za rok 2020 r.

Załącznik do Uchwały Senatu nr 25/2021 - sprawozdanie z działalności KPSW za rok 2020

Uchwała 26/2021 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 czerwca 2021 w sprawie wprowadzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 26/2021 z dnia 28.06.2021

załącznik nr 2 do uchwały senatu nr 26/2021 z dnia 28.06.2021

Uchwała nr 27/2021 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie uchylenia Uchwały Senatu 24/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku

Uchwała nr 28/2021 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie uchylenia Uchwały Senatu nr 16/2014 z dnia 30 września 2014 roku

Uchwała nr 29/2021 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie uchylenia Uchwały Senatu nr 25/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku.

Uchwała nr 30/2021 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 15.07.2021 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

- załącznik do Uchwały 30/2021 Senatu KPSW z dnia 15.07.2021 - program studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

- załącznik nr 1 do Programu studiów, Uchwała nr 30/2021 KPSW z dnia 15.07.2021

- załącznik nr 2 do Programu studiów, Uchwała nr 30/2021 KPSW z dnia 15.07.2021

- załącznik nr 3 do Programu studiów, Uchwała nr 30/2021 KPSW z dnia 15.07.2021

- załącznik nr 4 do Programu studiów, Uchwała nr 30/2021 KPSW z dnia 15.07.2021

- załącznik nr 5 do Programu studiów, Uchwała nr 30/2021 KPSW z dnia 15.07.2021

- załącznik nr 6 do Programu studiów, Uchwała nr 30/2021 KPSW z dnia 15.07.2021

- załącznik nr 7 do Programu studiów, Uchwała nr 30/2021 KPSW z dnia 15.07.2021

- Uchwała nr 31/2021 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 15.07.2021 w sprawie: przyporządkowania kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

Uchwała nr 32/2021 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 15.07.2021 w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku dietetyka prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

- załącznik do Uchwały nr 32/2021 Senatu KPSW z dnia 15.07.2021 - Program Studiów na kierunku dietetyka

- załącznik nr 1 do Programu studiów, Uchwała Senatu KPSW nr 32/2021 z dnia 15.07.2021

- załącznik nr 2 do Programu studiów, Uchwała Senatu KPSW nr 32/2021 z dnia 15.07.2021

Uchwała Senatu nr 33/2021 Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 15.07.2021 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku edukacja techniczno-informatyczna prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

- załącznik do Uchwały Senatu KPSW nr 33/2021 z dnia 15.07.2021 - program studiów na kierunku edukacja techniczno-informatyczna

Uchwała Senatu nr 34/2021 Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 15.07.2021 r w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku fizjoterapia prowadzonego na studiach jednolitych magisterskich o profilu praktycznym

- załącznik do Uchwały Senatu nr 34/2021 z dnia 15.07.2021 - Program studiów na kierunku fizjoterapia

- załącznik nr 1 do Programu Studiów, Uchwała Senatu nr 34/2021 z dnia 15.07.2021

Uchwała Senatu nr 35/2021 Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 15.07.2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku pielęgniarstwo prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

- załącznik do Uchwały Senatu KPSW nr 35/2021 - Program studiów na kierunku pielęgniarstwo I stopnia

- załącznik nr 1 do Programu studiów - Uchwała Senatu nr 35/2021 z dnia 15.07.2021 r

Uchwała Senatu nr 36/2021 Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 15.07.2021 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku pielęgniarstwo prowadzonego na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym.

- załącznik do Uchwały Senatu KPSW nr 36/2021 z dnia 15.07.2021 - Program studiów na kierunku pielęgniarstwo II stopnia

- załącznik nr 1 do Programu Studiów , Uchwała Senatu nr 36/2021 z dnia 15.07.2021

Uchwała Senatu nr 37/2021 Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 15.07.2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku wychowanie fizyczne prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

- załącznik do Uchwały Senatu KPSW nr 37/2021 z dnia 15.07.2021 - Program studiów na kierunku wychowanie fizyczne

- załącznik do Programu studiów, Uchwała Senatu nr 37/2021 z dnia 15.07.2021

UCHWAŁA NR 38/2021 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 października 2021 roku w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na lata 2021-2025”.

Załącznik do Uchwały Senatu KPSW nr 38/2021 z dnia 25.10.2021 r.

UCHWAŁA NR 39/2021 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 Października 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia „Regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze”.

Załącznik do uchwały Senatu KPSW nr 39/2021 z dnia 25.10.2021 r.

UCHWAŁA NR 40/2021 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 października 2021 roku w sprawie: zaopiniowania kandydata na Dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 41/2021 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 29 listopada 2021 roku zmieniająca Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR42/2021 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie: wyrażenia opinii o zmianie nazwy Uczelni z Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze na Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 43/2021 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku „Psychologia” prowadzonego na jednolitych studiach magisterskich o profilu praktycznym.


Załącznik do Uchwały Senatu nr 43/2021 z dnia 20.12.2021 - Program studiów na kierunku Psychologia

Załącznik nr 1 do Programu studiów na kierunku Psychologia


UCHWAŁA NR 44/2021 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku „Ratownictwo medyczne” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.


Załącznik do Uchwały Senatu nr 44/2021 z dnia 20.12.2021 - Program studiów na kierunku Ratownictwo medyczne

Załącznik do Programu studiów na kierunku Ratownictwo medyczne

UCHWAŁA NR 45/2021 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku „Biznes turystyczny” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.


Załącznik do Uchwały Senatu nr 45/2021 z dnia 20.12.2021 - Program studiów na kierunku Biznes turystyczny

Załącznik do Programu studiów na kierunku Biznes turystyczny


UCHWAŁA NR 46/2021 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie: przyporządkowania kierunku „Psychologia” prowadzonego na jednolitych studiach magisterskich o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

UCHWAŁA NR 47/2021 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie: przyporządkowania kierunku „Ratownictwo medyczne” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

UCHWAŁA NR 48/2021 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie: przyporządkowania kierunku „Biznes turystyczny” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 14.01.2022, 10:26
Dokument oglądany razy: 2 378
Podpisał: Marcin Kwiatkowski
Dokument z dnia: 14.01.2022