Uchwały UKW 2014-2018

Uruchamiam sytezator mowy...

UCHWAŁA NR 1/2014 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie: wyboru przewodniczącego, zastępcy i sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 2/2014 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Wyborczego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 3/2014 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwalenia terminarza czynności wyborczych związanych z wyborami do organów kolegialnych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 4/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie: stwierdzenia ważności wyborów do Kolegium Elektorów Uczelni, Kolegium Elektorów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, Kolegium Elektorów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 5/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie: organizacji wyborów na stanowisko rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 6/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie: stwierdzenia ważności wyborów na funkcję rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 7/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie: stwierdzenia ważności wyborów na funkcję rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 8/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie: stwierdzenia ważności wyborów na funkcję prorektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 9/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie: rozdziału mandatów poszczególnych rad wydziałów w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze na okres kadencji od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

UCHWAŁA NR 10/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie: stwierdzenia ważności wyborów na funkcje dziekanów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 11/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmiany terminarza czynności wyborczych związanych z wyborami do organów kolegialnych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, wprowadzonego w życie Uchwałą nr 3 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014.
Załącznik

UCHWAŁA NR 12/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 04 maja 2015 roku w sprawie: stwierdzenia ważności wyborów na funkcje prodziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 13/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie: stwierdzenia ważności wyborów na funkcje prodziekana Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 14/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie: stwierdzenia ważności wyborów Senatu, Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 15/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie: wyboru przewodniczącego i zastępcy Uczelnianej Komisji Wyborczej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 1/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: uchwalenia terminarza czynności wyborczych związanych z wyborami do organów kolegialnych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.
Załącznik

UCHWAŁA NR 2/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia terminarza czynności wyborczych związanych z wyborami do organów kolegialnych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.
Załącznik

UCHWAŁA NR 3/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia terminarza czynności wyborczych związanych z wyborami do organów kolegialnych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.
Załącznik

UCHWAŁA NR 4/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie: stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających do Kolegium Elektorów Uczelni i Kolegium Elektorów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHAWAŁA NR 5/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie: wyboru przewodniczącego i sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wuższej w Jeleniej Górze

UCHAWAŁ NR 6/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ  z dnia 2 maja 2016 roku w sprawie: stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających do Kolegium Elektorów Uczelni

UCHWAŁA NR 7/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie: stwierdzenia ważności głosowania nad niepodjęciem uchwały o odwołaniu Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 8/2016 UCZELNIENEJ KOMISJI WYBORCZEJ  z dnia 30 maja 2016 w sprawie: uchwalenia terminarza czynności wyborczych związanych z wyborami Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych
Załącznik

UCHWAŁA NR 9/2016 UCZENIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 czerwca 2016 w sprawie: uchwalenia terminarza czynnoście wyborczych związanych z wyborami Prodziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

Załącznik (Terminarz wyborczy)

UCHWAŁA NR 10/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ  z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie: stwierdzenia ważności wyborów na funkcję dziekana Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 11/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ  z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie stwierdzenia ważności wyborów na funkcję prodziekana Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 12/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 października 2016 w sprawie: uchwalenia terninarza czynności wyborczych związanych z wyborami uzupełniającymi.

Załącznik

UCHWAŁA NR 13/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 października 2016 w sprawie: stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających przeprowadzonych w dniu 17 października 2016

UCHWAŁA NR 1/2018 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie: uchwalenia terminarza czynności wyborczych związanych z wyborami uzupełniającymi
Załącznik

Opublikował: Kacper Kaniewski
Publikacja dnia: 14.01.2022, 10:01
Dokument oglądany razy: 2 490
Podpisał: Kacper Kaniewski
Dokument z dnia: 14.01.2022