Zarządzenia Kanclerza 2019

Zarządzenie nr 1/2019 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 03 stycznia 2019 roku w sprawie: ustalenia procentowych wskaźników premii dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

Zarządzenie nr 2/2019 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasie głównej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 2a/2019 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie nr 2b/2019 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej W Jeleniej Górze Z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2b/2019 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2b/2019 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze


Zarządzenie nr 3/2019 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych w Bibliotece i Centrum Informacji Naukowej im. Juliusza Słowackiego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 3a/2019 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 lipca 2019 w sprawie: ustalenia odpłatności za udział w zajęciach Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Karkonoskiej Pańśtwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 4/2019 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasie głównej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 5/2019 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 05 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 4/2019 Kanclerza KPSW w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasie głównej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 6/2019 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 02 października 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasie głównej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 7/2019 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia cennika opłat oraz zasad ich uiszczania za usługi komercyjne świadczone przez Krytą Pływalnię Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 8/2019 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 11 grudnia 2019 Roku w sprawie: wprowadzenia cennika wynajmu pomieszczeń Hali Sportowej im. Jerzego Szmajdzińskiego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 9/2019 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Kanclerza nr 9/2019

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Kanclerza nr 9/2019

Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 14.01.2022, 10:23
Dokument oglądany razy: 1 225
Podpisał: Marcin Kwiatkowski
Dokument z dnia: 14.01.2022