Zarządzenia Kanclerza 2020

Uruchamiam sytezator mowy...

 Zarządzenie nr 1/2020 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie: ustalenia procentowych wskaźników premii dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.


Zarządzenie nr 2/2020 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie: terminu dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w roku 2020


Zarządzenie nr 3/2020
Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasie głównej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 4/2020 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie: przekazania - przyjęcia kasy głównej w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 5/2020 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych w Bibliotece i Centrum Informacji Naukowej im. Juliusza Słowackiego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 6/2020 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany cennika opłat oraz zasad ich uiszczania za usługi komercyjne świadczone przez Krytą Pływalnię Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 7/2020 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie naliczania oraz wysokości opłat za pobyt w Domu Studenta dla studentów odbywających zajęcia dydaktyczne oraz praktyki studenckie w miesiącach czerwiec-wrzesień 2020.

Zarządzenie nr 8/2020 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 lipca 2020 w sprawie przekazania - przyjęcia kasy głównej w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 9/2020 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych grupy IV, VI, VIII  w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Kanclerza nr 9/2020

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Kanclerza nr 9/2020

Zarządzenie nr 10/2020 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 września 2020 w sprawie przekazania - przyjęcia kasy głównej w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 11/2020 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24.09.2020 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady oraz tryb przeprowadzania czynności likwidacyjnych majątku rzeczowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Kanclerza nr 11/2020

Zarządzenie nr 12/2020 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przekazania - przyjęcia kasy głównej w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 13/2020 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie naliczania oraz wysokości opłat za pobyt w Domu Studenta w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 dla studentów, które nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zarządzenie nr 14/2020 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 6/2013 Kanclerza KPSW z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu wyrażania zgody na przeprowadzenie imprez sportowych w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym KPSW oraz wprowadzenia formularza "wniosek na wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy sportowej w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze."

Zarządzenie nr 15/2020 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie pracy zdalnej w dniu 24 grudnia 2020 r. dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Zarządzenie nr 16/2020 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych drogą spisu z natury w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Kanclerza nr 16/2020

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Kanclerza nr 16/2020

Zarządzenie nr 17/2020 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

załącznik n 1 do Zarządzenia nr 17/2020

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 17/2020

Zarządzenie nr 18/2020 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia cennika opłat za wykonanie usług bibliotecznych oraz nieprzestrzeganie Regulaminu Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej im. Juliusza Słowackiego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 19/2020 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 grudnia 2020 roku Zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 14.01.2022, 10:23
Dokument oglądany razy: 1 411
Podpisał: Marcin Kwiatkowski
Dokument z dnia: 14.01.2022