Zarządzenia Kanclerza 2021

Uruchamiam sytezator mowy...

Zarządzenie nr 1/2021 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w sprawie: terminu dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w roku 2021

Zarządzenie nr 2/2021 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie terminu opłat za pobyt w Domu Studenta dla studentów odbywających zajęcia dydaktyczne, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, które nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zarządzenie nr 3/2021 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie przekazania-przyjęcia kasy głównej KPSW w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 4/2021 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie przekazania-przyjęcia kasy głównej w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 5/2021 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie przekazania - przyjęcia kasy głównej w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 6/2021 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 20 lipca 2021 r. W sprawie: przekazania - przyjęcia kasy głównej w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 7/2021 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia cennika opłat oraz zasad ich uiszczania za usługi komercyjne świadczone przez Krytą Pływalnię im. Andrzeja Błachny Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 8/2021 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 15 września 2021 roku w sprawie terminu opłat za pobyt w Domu Studenta.

- Zarządzenie nr 9/2021 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 września 2021 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji środków trwałych z grupy I,II,III oraz VII drogą spisu z natury w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze 

załącznik nr 1 - Wykaz członków zespołów spisowych powołanych do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji 

załącznik nr 2 - harmonogram inwentaryzacji środków trwałych

Zarządzenie nr 10/2021 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 października 2021 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za wynajem sal w budynkach Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 11/2021 Kanclerz Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie pracy zdalnej w dniu 24 grudnia 2021 r dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Zarządzenie Nr 12/2021 Kanclerz Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie: terminu dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w roku 2022

Zarządzenie nr 13/2021 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: przekazania - przyjęcia kasy głównej w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 14/2021 Kanclerz Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
- załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2021 roku Kanclerz KPSW w Jeleniej Górze
- załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 14/2021 roku Kanclerz KPSW w Jeleniej Górze

Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 14.01.2022, 10:22
Dokument oglądany razy: 1 935
Podpisał: Marcin Kwiatkowski
Dokument z dnia: 14.01.2022