Zarządzenie Rektora 2020

Uruchamiam sytezator mowy...

Zarządzenie nr 1/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne o wartości powyżej kwoty 30.000 EURO, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, na rok 2019.

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze


Zarządzenie nr 2/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie: wytycznych do tworzenia studiów oraz projektowania i modyfikacji programów studiów w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Załącznik do Zarządzenia nr 2/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z 17 stycznia 2020 roku

Zarządzenie nr 3/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie: w sprawie określenia wysokości maksymalnego dodatku zadaniowego do wynagrodzenia zasadniczego za uruchomienie nowego kierunku studiów lub kursu

Zarządzenie nr 4/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie: utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna o profilu praktycznym w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 5/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie: w sprawie: utworzenia pierwszej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: "Język niemiecki w turystyce i kulturze."


Zarządzenie nr 6/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 3 lutego  2020 roku w sprawie: powołania kierownika pierwszej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Język niemiecki w turystyce i kulturze.


Zarządzenie nr 7/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie: ustalenia opłaty za pierwszą edycję studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Język niemiecki w turystyce i kulturze.

Zarządzenie nr 8/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie: utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku turystyka biznesowa o profilu praktycznym w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 9/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie: utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne o profilu praktycznym w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 10/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższe w Jeleniej Górze z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie: organizacji i trybu pracy Zespołu Reagowania Kryzysowego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 11/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie: stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z ustawą: Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce oraz Statutem KPSW w Jeleniej Górze.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z 21 lutego 2020 roku

Zarządzenie nr 12/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie: wprowadzenia wzoru zgody na rozpowszechnianie wizerunku przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z 24 lutego 2020 roku

Zarządzenia nr 13/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie powołania zespołu do wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów realizowanego w ramach projektu pn. „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW”.

Zarządzenie nr 14/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie: podpisania umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną.

Zarządzenie nr 15/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w sprawie: powołania w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze Zespołu ds. Monitorowania Sytuacji Epidemiologicznej – Koronawirus oraz w sprawie komunikatu do Wspólnoty Uczelni dotyczącego sytuacji epidemiologicznej – Koronawirus.

Zarządzenie nr 16/2020  Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w sprawie: zawieszenia wyjazdów do krajów o podwyższonym ryzyku zagrożenia epidemiologicznego – koronawirus

Zarządzenie nr 17/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia z 11 marca 2020 w sprawie: zawieszenia działalności dydaktycznej oraz podjęcia innych czynności zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej.

Zarządzenie nr 18/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia z 14 marca 2020 w sprawie: zawieszenia działalności Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego KPSW w Jeleniej Górze w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Zarządzenie nr 19/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia z 14 marca 2020 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 20/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia z 14 marca 2020 w sprawie: utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku projektowanie i eksploatacja maszyn o profilu praktycznym w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 21/2020 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 23 marca 2020 w sprawie: organizacji i działań w projekcie pn. „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW" w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Zarządzenie nr 22/2020 Rektora KPSW w Jeleniej Gorze z dnia 23 marca 2020 w sprawie: organizacji i realizacji zadań w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwojowego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Zarządzenie nr 23/2020 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 23 marca 2020 w sprawie: organizacji i realizacji zadań w ramach projektu pn.„Akademia młodego studenta" w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Zarządzenie nr 24/2020 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie: organizacji i realizacji zadań w ramach projektu „Życie w trzecim wieku może być ciekawe" w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Zarządzenie nr 25/2020 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 23 marca 2020 w sprawie: organizacji i realizacji zadań w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo" w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Zarządzenie nr 26/2020 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie: organizacji i działań w projekcie pn. „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni” w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Zarządzenie 27/2020 Rektora KPWS w Jeleniej Górze z 23 marca 2020 roku w sprawie: organizacji i działań w projekcie pn. „Zima w otwartych laboratoriach KPSW” w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Zarządzenie nr 28/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie: zawieszenia działalności dydaktycznej w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej oraz podjęcia innych czynności zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 29/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie: realizacji zajęć dydaktycznych Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w okresie zawieszenia zajęć w kontakcie bezpośrednim

Zarządzenie nr 30/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Wielkanocnych w roku 2020

Zarządzenie nr 31/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie powołania: Zespołu do przeprowadzenia procesu analizy i szacowania ryzyka ujawnienia lub utraty informacji niejawnych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 31/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z 25 marca 2020 roku

Zarządzenie nr 32/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie: realizacji praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 33/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie: możliwości ubiegania się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz na jednolitych studiach magisterskich na kierunku fizjoterapia w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 34/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie: zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie nr 35/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie określenia pracy Komisji ds.oceny osiągnięć dydaktycznych lub zawodowych osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni osób posiadających stopień doktora.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 35/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z 15 maja 2020 roku


Zarządzenie nr 36/2020
Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia modułów zadaniowych realizowanych w KPSW w Jeleniej Górze w sytuacjach wprowadzenia na obszarze kraju lub województwa dolnośląskiego stopni alarmowych.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z 15 maja 2020 roku

Zarządzenie nr 37/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 20 maja 2020 roku zmieniające Zarządzenie 33/2020 Rektora KPSW z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie możliwości ubiegania się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz na jednolitych studiach magisterskich na kierunku fizjoterapia w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 38/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 20 maja 2020 roku zmieniające: zarządzenie 18/2020 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z 14 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego KPSW w Jeleniej Górze w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego.


Zarządzenie nr 39/2020
Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zawieszenia działalności dydaktycznej w KPSW oraz podjęcia innych czynności zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w KPSW w Jeleniej Górze

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 39/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z 25 maja 2020 roku

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z 25 maja 2020 roku

Zarządzenie nr 40/2020 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie: zawieszenia działalności dydaktycznej oraz podjęcia innych czynności zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z 28 maja 2020 roku

Zarządzenie nr 41/2020 z dnia 5 czerwca 2020 w sprawie przewidywanych ilości miejsc na studiach w roku akademickim 2020/2021


Zarządzenie nr 42/2020 Rektora KPSW z dnia 5 czerwca 2020 w sprawie wytycznych dotyczących organizacji praktyk zawodowych w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19

Zarządzenie nr 43/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie odwołania zawieszenia funkcjonowania Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego KPSW w Jeleniej Górze oraz określenia dodatkowych procedur zwiększających bezpieczeństwo pracowników i użytkowników Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego KPSW w Jeleniej Górze w trakcie trwania epidemii SARS - CoV-2.

Zarządzenie nr 44/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia podziału finansowego netto za rok 2019

Zarządzenie nr 45/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie: ustalenia terminu urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 46/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 47/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 14 lipca 2020 roku, w sprawie: wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021 oraz zasad i warunków zwalniania z części tych opłat i rozkładania ich na raty.

Zarządzenie nr 48/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej z Jeleniej Górze

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 48/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z 23 lipca 2020 roku


Zarządzenie nr 49/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie: podziału Funduszu Stypendialne w 2020 roku.

Zarządzenie nr 50/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 sierpnia 2020 roku zmieniające: zarządzenie w sprawie zawieszenia działalności dydaktycznej oraz podjęcia innych czynności zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 51/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w sprawie zasad przyznawania w 2020 roku pracownikom nagród rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 52/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 września 2020 roku,w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds.oceny osiągnięć dydaktycznych osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni (zwaną dalej Komisją) oraz określenia trybu powołania na stanowisku profesora uczelni i nadania Komisji Regulaminu.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 52/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 września 2020 roku

Zarządzenie nr 53/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania na stanowisko profesora uczelni KPSW

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 53/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 września 2020 roku

Zarządzenie nr 54/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Prorektora Państwowej szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 55/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 września 2020 w sprawie powołania do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 56/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 września 2020 w sprawie powołania do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 57/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Kierownika Katedry Nauk Społecznych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 58/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Kierownika Katedry Nauk Humanistycznych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 59/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Kierownika Katedry Nauk Medycznych na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 60/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Kierownika Katedry Nauk o Kulturze Fizycznej i Zdrowiu na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 61/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Kierownika Katedry Nauk Informatyczno-Technicznych na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 62/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 września 2020 roku w sprawie: powołania Zespołu ds. bezpieczeństwa epidemiologicznego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 63/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dni 18 września 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego KPSW w Jeleniej Górze wraz z załącznikiem i schematem organizacyjnym

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 63/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 września 2020 roku

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 63/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 września 2020 roku

Zarządzenie 64/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2020 roku w sprawie: zasad funkcjonowania Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 64/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2020 roku

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 64/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2020 roku


Zarządzenie nr 65/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2020 roku w sprawie określenia dodatkowych procedur zwiększających bezpieczeństwo pracowników i użytkowników Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego KPSW w Jeleniej Górze w trakcie trwania epidemii SARS-CoV-2.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 65/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2020 roku

Zarządzenie nr 66/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 64/2020 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.

Zarządzenie nr 67/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2020 roku w sprawie powołania komisji do oceny wniosków pracowników do realizacji projektu pn. "utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW."

Zrządzenie nr 68/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 68/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 68/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 69/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 października 2020 roku zmieniające: zarządzenie nr 64/2020 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania KPSW w Jeleniej Górze w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.

Zarządzenie nr 70/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świadczeń dla Studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Załącznik do Zarządzenia nr 70/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
Załącznik nr 1 (2020/2021) do Regulaminu świadczeń dla studentów KPSW
Załącznik nr 2 (2020/2021) do Regulaminu świadczeń dla studentów KPSW
Załącznik nr 3 (2020/2021) do Regulaminu świadczeń dla studentów KPSW
Załącznik nr 4 (2020/2021) do Regulaminu świadczeń dla studentów KPSW
Załącznik nr 5 (2020/2021) do Regulaminu świadczeń dla studentów KPSW
Załącznik nr 6 (2020/2021) do Regulaminu świadczeń dla studentów KPSW
Załącznik nr 7 (2020/2021) do Regulaminu świadczeń dla studentów KPSW
Załącznik nr 8 (2020/2021) do Regulaminu świadczeń dla studentów KPSW
Załącznik nr 9 (2020/2021) do Regulaminu świadczeń dla studentów KPSW
Załącznik nr 10 (2020/2021) do Regulaminu świadczeń dla studentów KPSW

Zarządzenie nr 71/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 października 2020 roku w sprawie ustalenia kwot stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w szczególnie uzasadnionych przypadkach, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie nr 72/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 6 października2020 roku w sprawie: zasad pracy zdalnej w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 72/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 72/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 72/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 73/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 października 2020 roku w sprawie odwołania Zastępcy inspektora Ochrony Danych.

Zarządzenie nr 74/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 9 października 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji zapewnienia Jakości Kształcenia

Zarządzenie nr 75/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 13 października 2020 roku w sprawie zawieszenia zajęć Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na terenie Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 76/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 15.10.2020 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania ze służbowych kart płatniczych w KPSW"

Załącznik  do zarządzenia nr 76/2020 Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w KPSW w Jeleniej Górze

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania ze służbowych kart płatniczych w KPSW w Jeleniej Górze

Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania ze służbowych kart płatniczych w KPSW w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 77/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 15 października 2020 roku w sprawie zawieszenia zajęć Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze.

Zarządzenie nr 78/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 października 2020 roku w sprawie: Organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w związku z zagrożeniem COVID-19 i zakwalifikowaniem do tzw. "żółtej strefy".

Zarządzenie nr 79/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Załącznik do Zarządzenia nr 79/2020: Regulamin Pracy Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Zarządzenie nr 80/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Karkonoskiej Państwowej szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Załącznik do zarządzenia nr 80/2020: Regulamin Wynagradzania Pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Zarządzenie 81/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 23 października 2020 roku. W sprawie: organizacji kształcenia w związku z zagrożeniem COVID-19 i zakwalifikowaniem do tzw. „czerwonej strefy”.

Zarządzenie nr 82/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia kryteriów okresowej oceny nauczycieli akademickich w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 82/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 83/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 84/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie realizacji praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze."


Zarządzenie nr 85/2020
Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie realizacji praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich na kierunkach medycznych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.


Zarządzenie nr 85a/2020
Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie powołania zespołu zarządzającego do realizacji projektu pn."Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania Uczelni"

Zarządzenie nr 86/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 04 listopada 2020 roku. W sprawie powołania do pełnienia funkcji Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 87/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji do oceny wniosków pracowników do realizacji projektu pn."Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW"

Zarządzenie nr 88/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 listopada 2020 w sprawie procedury wynoszenia dokumentacji i sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu telekomunikacyjnego i teleinformatycznego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie 89/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 5 listopada 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia w związku z zagrożeniem COVID-19 i zakwalifikowaniem do tzw. "czerwonej strefy".

Zarządzenie nr 90/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 5 listopada 2020 roku zmieniające zarządzenie Rektora nr 59/2020 z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Kierownika Katedry Nauk Medycznych na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie 91/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 5 listopada 2020 roku zmieniające zrządzenie Rektora nr 60/2020 z dnia 1 września 2020 w sprawie powołania do pełnienia funkcji Kierownika Katedry Nauk o Kulturze Fizycznej i zdrowiu na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 92/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy zdalnej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik do Zarządzenia nr 92/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie 93/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie ograniczenia prowadzenia działalności Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej im. Juliusza Słowackiego KPSW w Jeleniej Górze  w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zarządzenie nr 94/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 listopada 2020 roku oraz  załącznik do Zarządzenia Rektora - Regulamin Organizacji Współpracy Międzynarodowej oraz warunków i trybu kierowania za granicę studentów i pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. 

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 94/2020 z dnia 10 listopada 2020

Zarządzenie nr 95/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 listopada 2020 r. W sprawie: określenia Systemu Kontroli Zarządczej w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Załącznik do Zarządzenia nr 95/2020 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 18 listopada 2020 r.

Zarządzenie 96/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 listopada 2020 roku. Zmieniające: zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia w związku z zagrożeniem COVID-19 i zakwalifikowaniem do tzw. „czerwonej strefy”.

Zarządzenie nr 97/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 listopada 2020 roku. Zmieniające: zarządzenie Rektora 83/2020 z dnia 28 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 98/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne o wartości powyżej kwoty 30 000 EURO, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, na lata 2020/2021.

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 98/2020 z dnia 23 listopada 20 

Zarządzenie nr 99/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia zasad udostępniania Hali Sportowej im. Jerzego Szmajdzińskiego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 99/2020 z dnia 26 listopada 20

Zarządzenie nr 100/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Bożego Narodzenia w roku 2020.

Zarządzenie nr 101/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie wytycznych dotyczących organizacji praktyk zawodowych w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 102/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie powołania zespołu do wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów realizowanego w ramach projektu pn."Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW"

Zarządzenie nr 103/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie podwyższenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 kwot stypendium socjalnego, stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie nr 104/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 3 grudnia 2020 roku zmieniające zarządzenie 93/2020 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie ograniczenia prowadzenia działalności Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej im. Juliusza Słowackiego KPSW w Jeleniej Górze w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zarządzenie nr 105/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie uzupełnienia Uczelnianej Komisji Wyborczej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 106/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyzszej w Jeleniej Górze z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zasad przyznawania w 2020 roku pracownikom nagród Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 107/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Gór z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia dnia rektorskiego.

Zarządzenie nr 108/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie: szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników i studentów w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 109/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 109/2020 z dnia 18 grudnia 2020
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 109/2020 z dnia 18 grudnia 2020
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 109/2020 z dnia 18 grudnia 2020

Zarządzenie nr 110/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie powołania zespołu ds.bezpieczeństwa epidemiologicznego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 111/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw Studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na kadencję 2021-2025

Zarządzenie nr 112/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw Nauczycieli Akademickich Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na kadencję 2021-2025

Zarządzenie nr 113/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 grudnia 2020 roku sprawie powołania doraźnej Komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu oraz oceny osiągnięć dydaktycznych lub zawodowych osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku młodszego adiunkta w wymiarze 0,573 etatu na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Zarządzenie nr 114/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia gospodarki finansowej w okresie prowizorium budżetowego na 2021 rok.

Zarządzenie nr 115/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zgłaszania i badania wypadków pracowników, studentów oraz osób niebędących pracownikami Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej,A także zgłaszania i badania zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 14.01.2022, 10:08
Dokument oglądany razy: 2 678
Podpisał: Marcin Kwiatkowski
Dokument z dnia: 14.01.2022