Zarządzenie Rektora 2024

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 04.03.2024, 14:34
z powodu: zr13

Zarządzenie nr 1/2024 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 2 stycznia 2024 roku  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

załącznik do Zarządzenia nr 1/2024 - Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wraz z załącznikami

Zarządzenie nr 2/2024 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 2 stycznia 2024 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji do opracowania poprawek Statutu Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze


Zarządzenie nr 3/2024 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie zasad finansowania wyjazdów studentów i pracowników Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze w programie Erasmus+ dla projektu „Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego” (umowy nr 2023-1-PL01-KA131-HED-000116299 oraz nr 2023-1-PL01-KA171-HED- 000142089).

Załącznik do Zarządzenia nr 3/2024 Rektora KANS w Jeleniej Górze z dnia 26 stycznia 2024 r.

Zarządzenie nr 4/2024 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 5/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 9 lutego 2024 roku w sprawie: powołania do pełnienia funkcji Kierownika Katedry Nauk o Kulturze Fizycznej i Zdrowiu na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych KANS w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 6/2024 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 9 lutego 2024 roku w sprawie: powołania „Komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia konkursu oraz oceny osiągnięć dydaktycznych lub zawodowych osób ubiegających o zatrudnienie na stanowisku instruktora w Katedrze Nauk Medycznych na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych”


Zarządzenie nr 7/2024 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.


Zarządzenie nr 9/2024 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 16 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia „Standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem w jednostkach organizacyjnych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze"

załącznik do Zarządzenia nr 9/2024 Standardy ochrony dzieci przed Krzywdzeniem

Zarządzenie nr 10/2024 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 16 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domów Studenta dla studentów Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze


Zarządzenie nr 11/2024 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w dniu 21 lutego 2024 r.

Zarządzenie nr 12/2024 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie: zniesienia opłat za usługi edukacyjne dla studentów w zakresie realizacji i powtarzania zajęć z samokształcenia.

Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 29.02.2024, 14:45
Dokument oglądany razy: 211
Podpisał: Marcin Kwiatkowski
Dokument z dnia: 02.01.2024