Zarządzenia Kanclerza 2022

Uruchamiam sytezator mowy...

Zarządzenie nr 1/2022 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 lutego 2022 r. W sprawie: przekazania - przyjęcia kasy głównej w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 2/2022 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  w Jeleniej Górze z dnia 1 marca 2022 r. W sprawie: przekazania - przyjęcia kasy głównej w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 3/2022 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 marca 2022 r. W sprawie: wprowadzenia cennika opłat oraz zasad ich uiszczania za usługi komercyjne świadczone przez Strzelnicę Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie Nr 4/2022 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7 kwietnia 2022 roku W sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie Nr 5/2022 Kanclerz Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie: pracy zdalnej w dniu 15 kwietnia 2022 r. dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Zarządzenie Nr 6/2022 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  w Jeleniej Górze z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie: ustalenia odpłatności za udział w zajęciach Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.


Zarządzenie nr 7/2022 Kanclerza Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie: przekazania - przyjęcia kasy głównej w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 8/2022 Kanclerza Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych  w Jeleniej Górze z dnia 9 czerwca 2022 r. W sprawie: przekazania - przyjęcia kasy głównej w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie Nr 9/2022 Kanclerza Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie: ustalenia opłat za usługi świadczone przez pracownię fizjologii wysiłku Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Zarządzenie Nr 10/2022 Kanclerza Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia  30 czerwca 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie nr 11/2022 Kanclerza Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia cennika wynajmu pomieszczeń Hali Sportowej im. Jerzego Szmajdzińskiego Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 12/2022 Kanclerza Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 19 lipca 2022 r. W sprawie wprowadzenia cennika opłat oraz zasad ich uiszczania za usługi komercyjne świadczone przez Krytą Pływalnię im. Andrzeja Błachny Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie Nr 13/2022 Kanclerza Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia  20 lipca 2022 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji określającej zasady oraz tryb przeprowadzania czynności przenoszenia, sprzedaży lub likwidacji majątku rzeczowego Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

załącznik instrukcja likwidacji środka trwałego
załącznik nr 1 do instrukcji
załącznik nr 2 do instrukcji
załącznik nr 3 do instrukcji
załącznik nr 4 do instrukcji

Zarządzenie Nr 14/2022 Kanclerza Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia  20 lipca 2022 roku w sprawie: powołania stałej Komisji Gospodarowania Środkami Trwałymi w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 15/2022 Kanclerza Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 30 sierpnia 2022 roku W sprawie: przekazania - przyjęcia kasy głównej w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 16/2022 Kanclerza Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 14 września 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji środków trwałych z grupy IV, V, VI oraz VIII (bez mebli) drogą spisu z natury w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2022 Kanclerza Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze  

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16/2022 Kanclerza Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 17/2022 Kanclerza Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 16 września 2022 roku w sprawie: wprowadzenia” Regulaminu uczestnictwa w zajęciach Akademii Sportu KANS w Jeleniej Górze” oraz Cennika zajęć organizowany przez Akademię Sportu KANS w Jeleniej Górze.

załącznik do Zarządzenia Kanclerza nr 17/2022 - Regulamin uczestnictwa oraz cennik


Zarządzenie nr 18/2022 Kanclerza Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 20 października 2022 roku w sprawie: zmiany ”Regulaminu uczestnictwa w zajęciach Akademii Sportu KANS w Jeleniej Górze” oraz „Cennika zajęć organizowanych przez Akademię Sportu KANS w Jeleniej Górze”.

Tekst jednolity załącznika do Zarządzenia nr 18/2022 Kanclerza KANS w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 19/2022 Kanclerza Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie: przekazania - przyjęcia kasy głównej w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.


załącznik do Zarządzenia nr 20/2022 Kanclerza KANS w Jeleniej Górze z dnia 1 grudnia 2022 rokuOpublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 17.05.2023, 14:27
Dokument oglądany razy: 1 368
Podpisał: Marcin Kwiatkowski
Dokument z dnia: 21.02.2022