Zarządzenie Rektora 2022

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 19.02.2024, 09:18
z powodu: aktualizacja

Zarządzenie nr 4/2022 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 stycznia 2022 roku  W sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, przeprowadzania zaliczeń i egzaminów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku ze stanem epidemii.

Zarządzenie nr  5/2022 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w jeleniej Górze  z dnia 31 stycznia 2022 roku W sprawie:  wprowadzenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku ,,Żaczek’’

Zarządzenie nr  6/2022 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w jeleniej Górze z dnia 1 lutego 2022 roku   W sprawie: zawieszenia działalności Żłobka ,,Żaczek’’ w związku ze wzrostem zachorowalności w kraju oraz  izolacją i kwarantannami personelu żłobka oraz czasowego obniżenia wysokości opłaty za pobyt dziecka.zawieszenia działalności Żłobka oraz czasowego obniżenia wysokości opłaty za pobyt dziecka.

Zarządzenie Nr 7/2022 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 lutego 2022 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2022 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 lutego 2022 roku - instrukcja inwentaryzacyjna.

Załącznik nr 1 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej KPSW 

Załącznik nr 2 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej KPSW 

Załącznik nr 3 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej KPSW 

Załącznik nr 4 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej KPSW 

Załącznik nr 5 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej KPSW 

Załącznik nr 6 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej KPSW 

Załącznik nr 7 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej KPSW 

Załącznik nr 8 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej KPSW 

Załącznik nr 9 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej KPSW Załącznik  do Zarządzenia nr 8/2022 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 11 lutego 2022 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizualnego - Pdf.
Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizualnego - doc.

Załącznik nr 2 do Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze


Zarządzenie nr  10/2022 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie: wprowadzenia planu wewnętrznych kontroli w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze na 2022 rok.
                   
Załącznik nr do Zarządzenia nr 10/2022 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 15 lutego 2022 r.

Zarządzenie nr 11/2022 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie: utworzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku „Psychologia” w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie Nr 12/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych i Kursów Dokształcających Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik do Zarządzenia nr 12/2022 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 21 lutego 2022 r.

Załącznik do Regulaminu studiów podyplomowych KPSW. 

Zarządzenie Nr 13/2022 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 lutego 2022 roku W sprawie: wprowadzenia Instrukcji magazynowej w Żłobku ,,Żaczek’’ w Jeleniej Górze


załącznik do Zarządzenia nr 13/2022 Rektora KPSW z dnia 22 lutego 2022 roku

Zarządzenie Nr 14/2022 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia  24 lutego 2022 roku W sprawie: powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w zakresie sprawdzenia poprawności danych – studenckich i kadrowych – wprowadzanych do systemu POLON

Zarządzenie nr 15/2022 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  w Jeleniej Górze z dnia 4 marca 2022 roku W sprawie: powołania doraźnej Komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu oraz oceny osiągnięć dydaktycznych lub zawodowych osób ubiegających o zatrudnienie na stanowisku wykładowcy w wymiarze pełnego etatu w Katedrze Edukacji Techniczno-Informacyjnej na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych.

Zarządzenie nr 16/2022 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7 marca 2022 r.  W sprawie: wprowadzenia Dni Rektorskich w dniach 26 i 27 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 17/2022 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7 marca 2022 roku W sprawie: ustalenia planu działalności Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2022.
- załącznik do Zarządzenia Rektora 17/2022 z dnia 7 marca 2022 - plan działalności KPSW na 2022 rok

Zarządzenie nr 18/2022 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7 marca 2022 r. W sprawie: wprowadzenia Regulaminu Świadczeń dla Studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

- załącznik do Zarządzenia Rektora nr 18/2022 - Regulamin Świadczeń dla Studentów

załącznik do Regulaminu Świadczeń dla Studentów zał. 1
załącznik do Regulaminu Świadczeń dla Studentów zał. 2
załącznik do Regulaminu Świadczeń dla Studentów zał. 3
załącznik do Regulaminu Świadczeń dla Studentów zał. 4
załącznik do Regulaminu Świadczeń dla Studentów zał. 5
załącznik do Regulaminu Świadczeń dla Studentów zał. 6
załącznik do Regulaminu Świadczeń dla Studentów zał. 7
załącznik do Regulaminu Świadczeń dla Studentów zał. 8
załącznik do Regulaminu Świadczeń dla Studentów zał. 9
załącznik do Regulaminu Świadczeń dla Studentów zał. 10
załącznik do Regulaminu Świadczeń dla Studentów zał. 11

Zarządzenie nr 19/2022 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17  marca 2022 roku W sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  w Jeleniej Górze.

załącznik do Zarządzenia Rektora nr 19/2022 z dnia 17 marca 2022 roku - Regulamin organizacyjny KPSW

załącznik do Regulaminu Organizacyjnego - Schemat Organizacyjny


Zarządzenie nr 20/2022 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 29 marca 2022 roku W sprawie: rejestracji i sprawozdawczości uczelnianych organizacji studenckich w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze. 

załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 20/2022 z dnia 29 marca 2022 roku

załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 20/2022 z dnia 29 marca 2022 roku


załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 20/2022 z dnia 29 marca 2022 roku

 załącznik nr 4 do Zarządzenia Rektora nr 20/2022 z dnia 29 marca 2022 roku

Zarządzenie nr 21/2022 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 05 kwietnia 2022 roku w sprawie: zmiany szczegółowej organizacji roku akademickiego

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 20/2022 z dnia 05 kwietnia 2022


Zarządzenie nr  22/2022 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 6 kwietnia 2022 roku W sprawie: Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Wielkanocnych w roku 2022

Załącznik do Zarządzenia nr 22/2022 z dnia 6.04.2022- Regulamin przyznawania świadczenia świątecznego

Zarządzenie 23/2022 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie: organizacji działalności Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.

Załącznik do zarządzenia nr 23/2022 Rektora KPSW w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 24/2022 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie: formy prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz weryfikacji uczenia się w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 w związku ze stanem epidemii COVID-19.

Zarządzenie Nr  25/2022 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie: powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w zakresie sprawdzenia kart przedmiotowych pod względem zgodności efektów uczenia się z programem studiów.

Zarządzenie Nr  26/2022 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie: powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w zakresie sprawdzenia umów zawieranych przez Uczelnię pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami oraz prawidłowości wpisu do Publicznego Rejestru Umów.

Zarządzenie Nr  27/2022 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie: rocznych planów działalności oraz sprawozdań z wykonania rocznych planów działalności  w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2022 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 8.04.2022 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 27/2022 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 8.04.2022 r.

Zarządzenie nr 28/2022 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie: zmiany składu Uczelnianej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia

Zarządzenie nr 29/2022 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie: wyznaczenia Kierownika i Sekretarza Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Wydawnictw Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze oraz zmiany Zarządzenia 98/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 października 2021 r. 

Zarządzenie nr 30/2022 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie: utworzenia studiów 1-szgo stopnia na kierunku Biznes Turystyczny o profilu praktycznym w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 31/2022 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 kwietnia 2022 roku W sprawie: wprowadzenia „Procedury przyjmowania na studia oraz uznawania efektów uczenia się osiągniętych przez obywateli Polski i obywateli Ukrainy, będących w dniu 24 lutego 2022 r. studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy”

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31/2022 Rektora KPSW - Procedura przyjmowania na studia oraz uznawania efektów uczenia się osiągniętych przez obywateli Polski i obywateli Ukrainy, będących w dniu 24 lutego 2022 r. studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy

załącznik nr 1 do Procedury przyjmowania na studia oraz uznawania efektów uczenia się osiągniętych przez obywateli Polski i obywateli Ukrainy, będących w dniu 24 lutego 2022 r. studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy

załącznik nr 2 do Procedury przyjmowania na studia oraz uznawania efektów uczenia się osiągniętych przez obywateli Polski i obywateli Ukrainy, będących w dniu 24 lutego 2022 r. studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy

załącznik nr 3 do Procedury przyjmowania na studia oraz uznawania efektów uczenia się osiągniętych przez obywateli Polski i obywateli Ukrainy, będących w dniu 24 lutego 2022 r. studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy

Zarządzenie nr 32/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 5 maja 2022 r. W sprawie: wprowadzenia „Instrukcji monitoringu i windykacji należności pieniężnych o  charakterze cywilnoprawnym w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze”

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 32/2022 z dnia 5 maja 2022 roku

Zarządzenie nr 33/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 5 maja 2022 roku W sprawie: wprowadzenia „Procedury zmiany uczelni przez studenta oraz zasady uznawania efektów uczenia się  przez przenoszącego się studenta”.

Załącznik do Zarządzenia Rektora KANS nr 33/2022 z dnia 5 maja 2022

Zarządzenie nr 34/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 5 maja 2022 roku. W sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacji praktyk zawodowych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

 załącznik do Zarządzenia Rektora KANS 34/2022 z dnia 5 maja 2022 r.

Zarządzenie nr 35/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia  6 czerwca 2022 roku  sprawie: ustalenia terminów urlopów wypoczynkowego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

 Zarządzenie nr 36/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 7 czerwca 2022 roku W sprawie: Zasad finansowania wyjazdów studentów i pracowników  Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze w programie Erasmus+ dla projektu „Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego” (umowa nr 2021-1-PL01-KA131-HED-000005735).

 załącznik do Zarządzenia Rektora nr 36/2022 - Zasady finansowania wyjazdów studentów i pracowników  Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze w programie Erasmus+ dla projektu „Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego” (umowa nr 2021-1-PL01-KA131-HED-000005735)

Zarządzenie nr 37/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 7 czerwca 2022 roku W sprawie: przewidywanych ilości miejsc na studiach w roku akademickim 2022/2023.

Zarządzenie 38/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

załącznik do Zarządzenia Rektora 38/2022 - Kalendarz studiów na rok akademicki 2022/2023      


Zarządzenie nr 39 /2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie: zmiany stawki żywieniowej w Żłobku ,,Żaczek’’ od 1 czerwca 2022 r. 


Zarządzenie nr 40/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 27 czerwca 2022 roku. W sprawie: przewidywanych ilości miejsc na jednolitych studiach magisterskich na kierunku psychologia w roku akademickim 2022/2023.


Zarządzenie nr 41/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie: określenia wysokości kaucji wnoszonej przed zakwaterowaniem w Domu Studenta Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 42/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia  1 lipca 2022 roku w sprawie: zmiany opłat za pobyt dziecka w Żłobku ,,Żaczek’’

Zarządzenie nr 43/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych  w Jeleniej Górze z dnia 7 lipca 2022 roku w sprawie: wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023 oraz zasad i warunków zwalniania z części tych opłat i rozkładania ich na raty

Załącznik do Zarządzenia Rektora 43/2022 Wysokość opłat rocznych dla cudzoziemców w roku akademickim 2022/2023

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 44/2022 z dnia 7.07.2022r     

Zarządzenie nr 45/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w  Jeleniej Górze z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie: powołania Komisji do kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 46/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie: powołania doraźnej Komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu oraz oceny osiągnięć dydaktycznych lub zawodowych osób ubiegających o zatrudnienie na stanowisku młodszego adiunkta w 0,75 wymiaru czasu pracy w Katedrze Nauk Społecznych  na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Zarządzenie nr 47/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie: powołania doraźnej Komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu oraz oceny osiągnięć dydaktycznych lub zawodowych osób ubiegających o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Nauk Społecznych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Zarządzenie nr 48/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 13 lipca 2022 roku  w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z noclegów w Domu Studenta Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 49/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie: podziału dotacji ze środków na świadczenia dla studentów w roku 2022.

Zarządzenie nr 50/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie: odwołania z pełnienia funkcji Kierownika Katedry Nauk Medycznych na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych KANS w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 51/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 15 lipca 2022 roku  w sprawie: utworzenia pierwszej edycji studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze  pod nazwą:   Choreoterapia.

Zarządzenie nr 52/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie: powołania kierownika pierwszej edycji studiów podyplomowych    w Wydziale   Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych  w Jeleniej Górze pod nazwą Choreoterapia

Zarządzenie nr 53/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 15 lipca2022 roku w sprawie: ustalenia opłaty za pierwszą edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk     Medycznych i Technicznych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych   w Jeleniej Górze pod nazwą : Choreoterapia

Zarządzenie nr 54/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie: utworzenia pierwszej edycji studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze  pod nazwą:   Dietetyka prenatalna i pediatryczna.

Zarządzenie nr 55/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie: powołania kierownika pierwszej edycji studiów podyplomowych    na Wydziale   Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych  w Jeleniej Górze pod nazwą Dietetyka prenatalna i pediatryczna

Zarządzenie nr 56/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie: ustalenia opłaty za pierwszą edycję studiów podyplomowych na Wydziale Nauk     Medycznych i Technicznych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych   w Jeleniej Górze pod nazwą :  Dietetyka prenatalna i pediatryczna

Zarządzenie nr 57/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 15 lipca  2022 roku w sprawie: utworzenia pierwszej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze  pod nazwą:   Prawo w ochronie zdrowia.

Zarządzenie nr 58/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie: powołania kierownika pierwszej edycji studiów podyplomowych    w Wydziale   Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych  w Jeleniej Górze pod nazwą Prawo w ochronie zdrowia

Zarządzenie nr 59/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie: ustalenia opłaty za pierwszą edycję studiów podyplomowych w Wydziale Nauk     Medycznych i Technicznych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych   w Jeleniej Górze pod nazwą :  Prawo w ochronie zdrowia

Zarządzenie nr 60/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 20 lipca  2022 roku w sprawie: uruchomienia w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze kursu językowego – z języka polskiego oraz języka angielskiego -  realizowanego w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Solidarni z Ukrainą”.

Zarządzenie nr 61/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie: powołania doraźnej Komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu oraz oceny osiągnięć dydaktycznych lub zawodowych osób ubiegających o zatrudnienie w Katedrze Nauk o Kulturze Fizycznej i Zdrowiu Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych.

Zarządzenie nr 62/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie: powołania doraźnej Komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu oraz oceny osiągnięć dydaktycznych lub zawodowych osób ubiegających o zatrudnienie w Katedrze Nauk Medycznych Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych.

Zarządzenie nr 63/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej górze z dnia 20  lipca 2022 roku w sprawie: powołania doraźnej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych.

Zarządzenie nr 64/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie: powołania doraźnej Komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu oraz oceny osiągnięć dydaktycznych lub zawodowych osób ubiegających o zatrudnienie w Katedrze Nauk Informatyczno-Technicznych Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych.

Zarządzenie nr 65/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 20  lipca 2022 roku w sprawie: powołania doraźnej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych.

ZARZĄDZENIE NR 66/2022 REKTORA KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 10 sierpnia 2022 rok w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do spraw przyjmowania uchodźców.

Zarządzenie nr 67/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górzez dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie: zmian w Regulaminie Pracy Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

 załącznik do Zarządzenia Rektora 67/2022 - Regulamin Pracy KANS

Zarządzenie nr 68/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 68/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Schemat organizacyjny

Zarządzenie nr 69/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie: przewidywanych ilości miejsc na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku biznes turystyczny w roku akademickim 2022/2023.Zarządzenie nr 71/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie: wytycznych do tworzenia studiów oraz projektowania i modyfikacji programów studiów w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Załącznik  do Zarządzenia nr 71/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 sierpnia 2022 roku


Zarządzenie nr 72/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie: przedłużenia terminu pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 73/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 30 sierpnia 2022 roku W sprawie: wprowadzenia Regulaminu Akademii Sportu Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. 

załącznik do Zarządzenia nr 73/2022 Rektora KANS - Regulamin Akademii Sportu przy Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 74/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 30 sierpnia 2022 roku W sprawie: wyznaczenia Koordynatora Akademii Sportu KANS w Jeleniej Górze.  

ZARZĄDZENIE NR 75/2022 REKTORA KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie: przedłużenia terminu prac Komisji Rekrutacyjnej do spraw przyjmowania uchodźców.

 Zarządzenie nr  76/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 30 sierpnia 2022 roku.  w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000  zł netto”.

załącznik do Zarządzenia nr 76/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. - Regulamin udzielania zamówień publicznych, którym wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto


Zarządzenie nr 77/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 16 września 2022 roku w sprawie: powołania doraźnej Komisji konkursowej ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Zarządzenie nr 78/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 19 września 2022 roku w sprawie: zmiany składu Uczelnianej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia

Zarządzenie nr 79/2022  Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze  z dnia  22 września 2022 roku w sprawie: wysokości zniżki opłaty czesnego za pobyt dziecka w Żłobku ,,Żaczek’’ dla pracowników, studentów i absolwentów Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.


Zarządzenie Nr 80/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 27 września 2022 roku w sprawie: wyznaczenia opiekunów praktyk zawodowych w roku akademickim 2022/2023 w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 81/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosownych w Jeleniej Górze z dnia 27 września 2022 roku w sprawie: wprowadzenia Procedury oceny jakości prac dyplomowych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

załącznik do zarządzenia Rektora - Procedura oceny jakości pracy dyplomowej

załącznik nr 1 do Procedury oceny jakości prac dyplomowych

załącznik nr 2 do Procedury oceny jakości prac dyplomowych

Zarządzenie nr 82/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 27 września 2022 roku w sprawie: zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.  

Załączniki do zarządzenia nr 82

Zarządzenie Nr  83/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych  w Jeleniej Górze z dnia  29 września 2022 roku w sprawie: powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze w zakresie sprawdzenia prawidłowości wdrożenia przez administratora procedur organizacyjnych i technicznych ochrony danych osobowych.

Zarządzenie nr 84/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 29 września 2022 roku W sprawie: powołania do pełnienia funkcji Kierownika Katedry Nauk Informatyczno-Technicznych na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych KPSW w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 85/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 29 września 2022 roku.w sprawie: powołania do pełnienia funkcji Kierownika Katedry Nauk Medycznych na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych KANS w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 86/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 29 września 2022 roku w sprawie: wprowadzenia opłat za zajęcia dodatkowe w Żłobku ,,Żaczek’’.

Zarządzenie nr 87/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2022 roku w sprawie: wprowadzenia w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze procedury przyznawania świadczeń z Funduszu stypendialnego dla Studentów - obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 87/2022
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 87/2022
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 87/2022

Zarządzenie nr 88/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2022 roku w  sprawie: ustalenia kwot stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w szczególnie uzasadnionych przypadkach, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2022/2023.     

Zarządzenie nr 89/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 7 października 2022 roku w sprawie: wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców rozpoczynających kształcenie na kierunku biznes turystyczny w roku akademickim 2022/2023 oraz zasad i warunków zwalniania z części tych opłat i rozkładania ich na raty.

Zarządzenie nr 90/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 7 października 2022 r. w  sprawie: wprowadzenia godzin rektorskich w dniu 17 i 18 października 2022 r.

Zarządzenie nr 91/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 12 października 2022 roku w sprawie: przyznawania pracownikom Nagród Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze w 2022 r. 


Zarządzenie Nr 92/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 17 października 2022 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia za usługi świadczone przez pracownię fizjologii wysiłku Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.


Zarządzenie nr 93/2021 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 28 października 2022 roku w sprawie: powołania Centrum Transferu Technologii i Wiedzy Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Załącznik do Zrządzenia Rektora nr 93/2022 z dnia 28.10.2022

Zarządzenie nr 94/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 3 listopada 2022 roku  w sprawie:  zmiany zasad przydzielania i używania w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego wraz z załącznikami.

Zarządzenie nr 95/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie: stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z ustawą: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem KANS w Jeleniej Górze.
Załącznik do zarządzenia nr 95/2022 Rektora KANS w Jeleniej Górze z dnia 7.11.2022r.

Zarządzenie nr 96/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie: wysokości Nagród Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze w 2022 r.

Zarządzenie  nr  97/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 8 listopada 2022 roku. w sprawie:  przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze w roku akademickim 2022/2023.

Zarządzenie Nr 98/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 15 listopada 2022 roku. W sprawie: zmiany Zarządzenia nr 80/2022 z 16 września 2022 r w sprawie wyznaczenia opiekunów praktyk zawodowych w roku akademickim 2022/2023.

 załącznik do zarządzenia nr 98/2022 z dnia 15 listopada 2022

Zarządzenie nr  99/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie: zasad wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Załącznik do Zarządzania nr 99/2022 Rektora KANS w Jeleniej Górze z dnia 25 listopada 2022 r.

Zarządzenie nr  100/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 30 listopada 2022 roku W sprawie:     Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Bożego Narodzenia w roku 2022.

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 100/2022 z dnia 30.11.2022

Zarządzenie nr 101/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 7 grudnia 2022 r.  w sprawie: powołania Komisji KANS ds. Współpracy z Zagranicą.

Zarządzenie nr 102/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia godzin rektorskich w dniu 21 grudnia 2022

Zarządzenie Nr 103/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 80/2022 z 16 września 2022 r w sprawie wyznaczenia opiekunów praktyk zawodowych w roku akademickim 2022/2023.

Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 103/2022

Zarządzenie nr 104 /2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 23 grudnia 2022 roku. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Funduszu Rozwoju Dydaktyki w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

załącznik do Zarządzenia Rektora nr 104/2022 - Regulamin Funduszu Rozwoju Dydaktyki  Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 02.01.2023, 11:20
Dokument oglądany razy: 1 802
Podpisał: Marcin Kwiatkowski
Dokument z dnia: 14.01.2022