Filologia

Kierunek: Filologia

Studia I stopnia:

Program studiów filologia angielska pierwszego stopnia  2022/2023

filologia angielska z językiem biznesu - sylabusy

filologia angielska nauczycielska z modułem biznesowym - sylabusy


Program studiów  Filologia angielska pierwszego stopnia 2019-2020.

Kierunek: Filologia o profilu: filologia angielska nauczycielska z modułem biznesowym.

Filologia plan studiów stacjonarnych-filologia angielska nauczycielska z modułem biznesowym obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020.

Filologia semestralny plan studio stacjonarnych filologia angielska nauczycielska z modułem biznesowym obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020.

Filologia Angielska z modułem biznesu-Sylabusy

Kierunek: Filologia o profilu: filologia angielska z językiem biznesu.

Filologia plan studiów stacjonarnych filologia angielska z językiem biznesu obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020.

Filologia semestralny plan studiów stacjonarnych filologia angielska z językiem biznesu obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020.

Filologia Angielska z językiem biznesu-Sylabusy

Kierunek: Filologia o profilu: filologia germańska - od podstaw - z językiem biznesu.

Filologia plan studiów stacjonarnych filologia germańska z językiem biznesu obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020.

Filologia semestralny plan studiów stacjonarnych filologia germańska z językiem biznesu obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020.

 Filologia Germańska od podstaw z językiem biznesu-Sylabusy

Filologia o profilu: filologia germańska - od podstaw - z realioznawstwem.

Filologia plan studiów stacjonarnych filologia germańska z realioznastwem obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020.

Filologia semestralny plan studiów stacjonarnych filologia germańska z realioznastwem

Filologia Germańska od podstaw z realioznawstwem-Sylabusy
Opublikował: Kacper Kaniewski
Publikacja dnia: 11.10.2022, 11:51
Dokument oglądany razy: 1 232
Podpisał: Marcin Kwiatkowski
Dokument z dnia: 14.01.2022