Uchwały Rady Uczelni KANS 2022

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 14.11.2022, 14:28
z powodu: uru11

Uchwała nr 1/2022 Rady Uczelni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie: zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2021.

-załącznik do Uchwały nr 1/2022 Rady Uczelni z dnia 10 stycznia 2022 roku

 UCHWAŁA NR 2/2022 RADY UCZELNI KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ  W JELENIEJ GÓRZE; z dnia 28 marca 2022 roku W sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania rocznego planu działalności Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze za rok 2021.

- załącznik do Uchwały nr 2/2022 Rady Uczelni KPSW w Jeleniej Górze z dnia 28 marca 2022;

UCHWAŁA NR 3/2022 RADY UCZELNI KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE  z dnia 28 marca 2022 roku W sprawie: sprawozdania z działalności Rady Uczelni w roku 2021 r.

załącznik do Uchwały Senatu nr 3/2022 Rady Uczelni KPSW w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 4/2022 RADY UCZELNI KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 27 kwietnia 2022 roku W sprawie: wyrażenia opinii o zmianie Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Uczelni KPSW nr 4/2022 z dnia 27.04.2022

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Uczelni KPSW nr 4/2022 z dnia 27.04.2022

UCHWAŁA NR 5/2022  RADY UCZELNI KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 czerwca 2022 roku W sprawie: zaopiniowania realizacji zadania pn. „Termomodernizacja dachu budynku nr 2”.

UCHWAŁA NR 6/2022 RADY UCZELNI KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 czerwca 2022 roku W sprawie: zaopiniowania realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci teleinformatycznej KANS”.

UCHWAŁA NR 7/2022 RADY UCZELNI KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 czerwca 2022 roku W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze za rok 2021.


załącznik do Uchwały Rady Uczelni nr 7/2022 z dnia 29.06.2022

UCHWAŁA NR 8/2022 RADY UCZELNI KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze za rok 2021.

 załącznik do Uchwały nr 8/2022 Rady Uczelni z dnia 29 czerwca 2022

UCHWAŁA NR 9/2022 RADY UCZELNI KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 czerwca 2022 roku W sprawie: zatwierdzenia podziału wyniku finansowego netto za rok 2021.

UCHWAŁA NR 10/2022 RADY UCZELNI KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 czerwca 2022 roku W sprawie: opinii o planie rzeczowo-finansowym Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze na rok 2022.

załącznik do Uchwały Rady Uczelni nr 10 /2022 z dnia 29 czerwca 2022


Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 01.07.2022, 13:58
Dokument oglądany razy: 780
Podpisał: Marcin Kwiatkowski
Dokument z dnia: 14.01.2022