Wybory

Wersje archiwalne strony:
 • Wybory wersja z dnia 28.11.2022, 12:40
  powód zmiany: aktualizacja
 • Wybory wersja z dnia 20.10.2022, 12:15
  powód zmiany: rada
 • Wybory wersja z dnia 17.11.2022, 10:30
  powód zmiany: aktualizacja
 • Wybory wersja z dnia 14.01.2022, 09:57
  powód zmiany: Kans
 • Wybory wersja z dnia 14.01.2022, 09:53
  powód zmiany: edycja
 • Wybory wersja z dnia 13.10.2022, 12:48
  powód zmiany: k4
 • Wybory wersja z dnia 08.11.2022, 11:46
  powód zmiany: aktualizacja
 • Wybory wersja z dnia 08.07.2022, 14:03
  powód zmiany: Aktualizacja
 • Wybory wersja z dnia 08.07.2022, 14:02
  powód zmiany: rada uczelni
 • Wybory wersja z dnia 05.05.2022, 09:06
  powód zmiany: link
 • Wybory wersja z dnia 05.05.2022, 09:05
  powód zmiany: Aktualizacja
 • Wybory wersja z dnia 03.11.2022, 14:14
  powód zmiany: senat
 • Wybory wersja z dnia 03.11.2022, 14:13
  powód zmiany: aktualizacja
 • Wybory wersja z dnia 03.11.2022, 13:11
  powód zmiany: aktualizacja
 • Wybory wersja z dnia 02.05.2022, 08:09
  powód zmiany: Aktualizacja

Wersje archiwalne załączników do strony: Nie było zmian