Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej KANS

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 20.11.2023, 14:16
z powodu: aktualizacja

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze
adres: ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra
tel.: 75 64 53 300
e-mail: rektorat@kans.pl
strona internetowa: www.kans.pl
NIP: 611-21-72-838
REGON: 230480619

NUMER KONTA UCZELNI:
Santander Bank Polska
90 1090 1926 0000 0005 1400 5976

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP:
KARKONOSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE (/kpswjg/SkrytkaESP)
Wymagania techniczne:

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 180) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247), akceptowalne formaty załączników to:

doc docx  rtf  odt txt
XML
pdf  xps
csv
xls  xlsx  ods
ppt  pptx odp
tif tiff jpg jpeg png svg
geotiff
wav mp3 avi mpg mpeg mp4 m4a mpeg4 ogg ogv
dwg dwf dxf dgn jp2
zip tar gz gzip 7Z
html xhtml css
xsd gml rng xsl xslt
TSL XMLsig XAdES PAdES CAdES XMLenc


maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami wynosi 500 MB.

Proszę wybrać opcję z menu po lewej stronie, lub z mapy strony.

Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 08.05.2023, 13:17
Dokument oglądany razy: 53 810
Podpisał: Marcin Kwiatkowski
Dokument z dnia: 12.01.2022