Konkurs na stanowisko asystenta w wymiarze 0,8 etatu w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych na kierunku Psychologia

Wersje archiwalne konkursu: Nie było zmian
Wersje archiwalne załączników do konkursu: Nie było zmian