Regulaminy

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 04.12.2023, 14:19
z powodu: materialnie

Regulamin studiów
Regulamin pracy KANS
Regulamin organizacyjny KANS

Schemat organizacyjny KANS (Załącznik do regulaminu organizacyjnego KANS)
Zasady dyplomowania
Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych w KANS w Jeleniej Górze

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
Regulaminu Indywidualnego Programu Studiów

Regulamin organizacji współpracy z zagranicą

Regulamin Wynagradzania

Statut Stowarzyszenia Rozwoju KANS w Jeleniej Górze

Regulamin samorządu Studenckiego KANS w Jeleniej Górze

Regulamin funkcjonowania Rady Uczelni 

Regulamin zasad podnoszenia i dofinansowania kwalifikacji zawodowych pracowników Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Regulamin sieci komputerowej KANS 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (nowy w trakcie opracowania)

POMOC MATERIALNA

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH w Jeleniej Górze

 Załączniki do Regulaminu Świadczeń dla Studentów KANSw Jeleniej Górze

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Regulamin Organizacji i Realizacji Praktyk Zawodowych 

Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 03.10.2023, 10:34
Dokument oglądany razy: 575
Podpisał: Marcin Kwiatkowski
Dokument z dnia: 14.01.2022