Uchwały senatu 2023

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 04.12.2023, 12:56
z powodu: 43


UCHWAŁA NR 2/2023 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH  W JELENIEJ GÓRZE z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie: przyporządkowania kierunku „Ratownictwo medyczne” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym  do dyscyplin naukowych  oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem studiów uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

UCHWAŁA NR 3/2023 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH  W JELENIEJ GÓRZE z dnia 21 lutego 2023 roku w  sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku „Big data w analityce ekonomicznej i społecznej” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.


- załącznik nr 1a do Programu Studiów Wychowanie Fizyczne i sport - studia II stopnia  - harmonogram realizacji programu studiów, kierunek wychowanie fizyczne i sport w zakresie Menadżera sportu i rekreacji - w ujęciu semestralnym 
-załącznik nr 2 do Programu Studiów Wychowanie Fizyczne i sport - studia II stopnia - harmonogram realizacji programu studiów, kierunek wychowanie fizyczne i sport w zakresie Trener sportu i rekreacji

-załącznik nr 2a do Programu Studiów Wychowanie Fizyczne i sport - studia II stopnia - w ujęciu semestralnym-harmonogram realizacji programu studiów, kierunek wychowanie fizyczne i sport w zakresie Trener sportu i rekreacji - w w ujęciu semestralnym


UCHWAŁA NR 7/2023 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie przyporządkowania kierunku „Wychowanie fizyczne i sport” prowadzonego na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem studiów uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

UCHWAŁA NR 8/2023 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH  W JELENIEJ GÓRZE z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku „Ratownictwo medyczne” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Załącznik do Uchwały Senatu nr 8/2023 z dnia 27 marca 2023 roku - Program studiów kierunek RATOWNICTWO MEDYCZNE studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym nabór od roku akademickiego 2023/2024

załącznik nr 1 do Programu Studiów dla kierunku "Ratownictwo medyczne"
załącznik nr 2 do Programu Studiów na kierunku "Ratownictwo medyczne"


UCHWAŁA NR 9/2023 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH  W JELENIEJ GÓRZE z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku „Marketing i komunikacja rynkowa” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Załącznik do Uchwały Senatu nr 9/2023 z dnia 27 marca 2023 roku - PROGRAM STUDIÓW


załącznik nr 1 do Programu Studiów    

załącznik nr 1a do Programu Studiów                                                                                                           

załącznik nr 1b do Programu Studiów 


UCHWAŁA NR 10/2023 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie przyporządkowania kierunku „Marketing i komunikacja rynkowa” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem studiów uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

UCHWAŁA NR 11/2023 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH  W JELENIEJ GÓRZE z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku „Organizacja i zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

- Załącznik do Uchwały Senatu nr 11/2023 z dnia 27 marca 2023 roku - PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU „Organizacja i zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego”


 Załącznik nr 1 do Programu studiów

Załącznik nr 1a do Programu studiów

Załącznik 1b do Programu studiów
UCHWAŁA NR 38/2023 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 2 października 2023 roku w sprawie: ustalenia programu studiów podyplomowych „Choreoterapia”

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 38/2023 z dnia 02.10.2023 r. Senatu KANS w Jeleniej Górze - program

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 38/2023 z dnia 02.10.2023 r. Senatu KANS w Jeleniej Górze - harmonogram


UCHWAŁA NR 39/2023 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 2 października 2023 roku w sprawie: ustalenia programu studiów podyplomowych „Medyczny Trener Personalny”

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2023 z dnia 02.10.2023 r. Senatu KANS w Jeleniej Górze - program

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2023 z dnia 02.10.2023 r. Senatu KANS w Jeleniej Górze - harmonogram


UCHWAŁA NR 40/2023 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 2 października 2023 roku w sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzania na studiach pierwszego stopnia na kierunku Big Data w analityce ekonomicznej i społecznej w roku akademickim 2023/2024 oraz 2024/2025.

Załącznik do Uchwały nr 40/2023  Senatu KANS w Jeleniej Górze z dnia 2 października 2023 r.


UCHWAŁA NR 41/2023 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 2 października 2023 roku w sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzania na studiach pierwszego stopnia na kierunku Marketing i komunikacja rynkowa w roku akademickim 2023/2024 oraz 2024/2025.

Załącznik do Uchwały nr 41/2023 z dnia 2 października 2023 roku Senatu Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Opublikował: Kacper Kaniewski
Publikacja dnia: 01.12.2023, 11:08
Dokument oglądany razy: 174
Podpisał: Marcin Kwiatkowski
Dokument z dnia: 22.02.2023